Engelsk-norsk oversettelse av "before"

EN

"before" norsk oversettelse

NO
NO
EN

before {adverb}

volume_up
1. "at an earlier time"
before (også: previously, prior)
You have to identify that this is a before-takeoff checklist.
Du er nødt til å identifisere at dette er en før-takeoff-sjekkliste.
4:49 What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
4:49 Det som slo meg var dette: Hun syntes synd på meg selv før hun så meg.
I took my blood before and after, and I had a huge spike of oxytocin.
Jeg tok mitt blod før og etter, og jeg hadde en kjempestor økning i oksytosin.

Eksempler av "before" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 på grunn av global oppvarming.
EnglishI would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Jeg ville aldri vært så eventyrlysten før jeg startet mine 30-dagers utfordringer.
EnglishImagine if we could have these systems ready to go in a place before a disaster.
Tenk om alle disse rutinene og denne plattformen var tilgjengelig før noe går galt.
EnglishMethod 2 - User generated content is scanned before it is made available to users:
Metode 2: brukergenerert innhold skannes før det blir tilgjengelig for brukere:
EnglishIf you don't have a Google+ account, you can sign up before starting the game.
Hvis du ikke har noen Google-konto, kan du opprette en før du starter spillet.
EnglishBefore you block a Google-certified ad network, you should consider the following:
Før du blokkerer et Google-sertifisert annonsenettverk, bør du tenke over følgende:
English4:49 What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
4:49 Det som slo meg var dette: Hun syntes synd på meg selv før hun så meg.
EnglishThe night before I left, she came to the room and said, "Leymah, don't leave me here.
Natten før jeg dro kom hun inn i rommet og sa, "Leyma, ikke la meg bli igjen her.
EnglishBefore deploying your IMA SDK integration, you must submit a test page for review.
Før du bruker IMA SDK-integreringen, må du sende en testside til evaluering.
EnglishI can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
Jeg kan med dataanalyse si hva du kommer til å gjøre før du faktisk gjør det.
EnglishMake sure to wait until you receive our reply before you submit another report.
Du må vente til du mottar et svar fra oss før du sender inn en ny rapport.
EnglishIf you've used any of these products before, you already have a Google Account.
Hvis du har brukt noen av disse produktene tidligere, har du allerede en Google-konto.
EnglishWi-Fi needs to be enabled before your Chrome device can detect nearby networks.
Wi-Fi må aktiveres før Chrome-enheten din kan oppdage nettverk i nærheten.
EnglishYou must enter this PIN into your AdSense account before we can issue any payments.
Du må skrive inn denne PIN-koden i AdSense-kontoen din før vi kan utstede betalinger.
EnglishI actually had done some research a few years before -- it's why the folder was there.
Jeg hadde faktisk undersøkt litt noen år tidligere -- det er derfor mappen var der.
EnglishThe percentage of times a user abandons a video being viewed before completion.
Dette er prosentandelen ganger en bruker avbryter en video som vises, før den er ferdig.
EnglishYou've probably heard all this before, but let's just go back over it.
Dere har antagelig hørt alt dette tidligere, men la oss gå over det én gang til.
EnglishWe’ll revert your settings back to the way they were before you started the experiment.
Vi tilbakestiller innstillingene dine til slik de var før du startet eksperimentet.
EnglishThis is 20 minutes before my race in the Olympic stadium, and they post the heat sheets.
Dette er 20 minutter før mitt løp på Olympiastadion, og de putter opp heat-listene.
EnglishBefore you start making changes, make sure you're signed into the right Google+ account.
Sørg for at du er logget på riktig Google+-konto før du begynner å gjøre endringer.

Synonymer (engelsk) for "before":

before