Engelsk-norsk oversettelse av "to become"

EN

"to become" norsk oversettelse

NO
EN

to become [became|become] {verb}

volume_up
1. "To begin to be"
to become (også: to be, to get, to get, to stay, to turn)
I just like to dive right in and become sort of a human guinea pig.
Jeg liker å bare stupe inn i det og bli en slags menneskelig forsøkskanin.
You have to become really interested in data, unsexy as that sounds.
Du er nødt til å bli veldig interessert i dataene, usexy som det låter.
It took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.

Eksempler av "to become" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Donér penger til et godt formål, og du vil bli emosjonelt involvert i formålet.
EnglishIt took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
English4:40 Here's what our trawl samples from the plastic soup our ocean has become look like.
4:40 Dette er slik våre trålprøver fra plast-suppen våre hav er blitt til, ser ut.
EnglishWhoever verifies a Google+ page will automatically become the page’s owner.
Personen som bekrefter en Google+-side, blir automatisk eier av siden.
EnglishBut when we're relieved from that, we somehow then become interested in all the other beings.
Men når vi er frigjort fra dette blir vi på en måte interessert i alle andre.
EnglishI just like to dive right in and become sort of a human guinea pig.
Jeg liker å bare stupe inn i det og bli en slags menneskelig forsøkskanin.
English6:50 So, at TED, we've become a little obsessed with this idea of openness.
6:50 Så, på TED har vi blitt litt hekta på denne idéen om åpenhet.
EnglishIf you meet these criteria, learn how to become a partner here.
Hvis du oppfyller disse kriteriene, kan du lese mer om hvordan du blir partner her.
EnglishYou have to become really interested in data, unsexy as that sounds.
Du er nødt til å bli veldig interessert i dataene, usexy som det låter.
EnglishAnd if we're going to really, truly become sustainable cities, we need to think a little differently.
Og hvis vi virkelig skal bli ordentlig bærekraftige byer, må vi tenke litt annerledes.
English0:55 Did you ever notice that four in the morning has become some sort of meme or shorthand?
0:55 Oppdaget du det noen gang at kl. 4 på morgenen har blitt noen slags klisjé eller stenografi?
EnglishThese things actually become cheaper to build than the alternatives.
Disse tingene blir faktisk billigere å bygge enn alternativene.
EnglishAfter watching eight TEDTalks, he wants to become Leonardo da Vinci.
Etter åtte TED foredrag, har han lyst å bli Leonardo da Vinci.
EnglishAs the renderers become more complex over time, it can occasionally cause the page to crash.
Gjengivere blir stadig mer komplekse, og dette kan medføre at nettsiden krasjer fra tid til annen.
EnglishAll returned parts for which you have received a replacement will become the property of Google.
Alle returnerte deler du har fått erstatning for, tilhører Google.
EnglishBeginning March, 2013, Google Checkout Merchant Center will become Google Wallet Merchant Center.
Google Checkout Merchant Center kommer fra mars 2013 til å bli Google Wallet Merchant Center.
EnglishThey have become domesticated, and human beings have been redesigning their religions for thousands of years.
De har blitt temmet, og mennesker har designet deres religioner for tusener av år.
EnglishI've lost all faith in the media -- a hapless joke I would much rather laugh at than become a part of.
Jeg har mistet all tro på media -- en teit vits jeg heller vil le av enn å bli en del av.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
De sa, "De har blitt riktig dype tenkere, og så videre.
EnglishSo I wanted to become much better at it and learn anything I could.
Så jeg ville bli mye flinkere til det og lære alt jeg kunne.