Engelsk-norsk oversettelse av "because of"

EN

"because of" norsk oversettelse

EN

because of {preposisjon}

volume_up
because of
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 grunn av global oppvarming.
And maybe, just maybe, saying, "Because of that Nobel laureate I'm here today."
Og kanskje, bare kanskje, sier: " grunn av den Nobelprisvinneren står jeg her i dag."
It will stop because of the end of trade resources.
Den vil stanse grunn av handelsressursenes endelikt.

Eksempler av "because of" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd you know what those products and services are, because you own some of them.
Og dere vet hva slags produkter og tjenester det er, for dere eier noen av dem.
EnglishAnd I wanted to stop doing the "Vagina Monologues" because it felt too daunting.
Og jeg ville slutte å gjøre "Vaginamonologene" fordi det føltes for overveldende.
English100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 på grunn av global oppvarming.
EnglishIt's good for you because you can have a break after all these fantastic people.
Det er bra for dere fordi dere kan få en pause etter alle disse fantastiske folkene.
EnglishIt's lovely because it is an embodiment of something refreshing and delicious.
Den er vakker fordi den er en kroppsliggjøring av noe forfriskende og delikat.
EnglishAnd when I was 10, I was told that my parents left because they didn't want me.
Og da jeg var ti ble jeg fortalt at foreldrene mine dro fordi de ikke ville ha meg.
EnglishSo, I wanted to say, Paul, I'm happy you're here, because I know you have my back.
Så jeg ønsker å si: "Paul - jeg er glad du er her, for jeg vet at du støtter meg."
English4:13 Let me just talk about brands for a moment, because some of you run brands.
4:13 Jeg vil snakke om merker øyeblikkelig fordi noen av dere kjører merker.
EnglishBecause, as he says, "You don't need anyone's permission to make something great."
Fordi, som han sier, "Du trenger ikke noens tillatelse til å lage noe stort."
EnglishBecause obviously, if it's breaking snails, the poor limb must be disintegrating.
Det er jo tydelig at dersom de knekker snegler,- -så må jo lemmet bli knust.
EnglishNo, not because we already produce enough calories to more than feed the world.
Ikke fordi vi allerede produserer nok kalorier til å kunne fôre mer enn hele verden.
EnglishI really related to what James was saying yesterday, because I'm behind the camera.
Jeg kunne virkelig kjenne meg igjen i det James sa i går, fordi jeg er bak kamera.
English4:00 Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
4:00 Så, mycel er et fantastisk materiale, fordi det er et selvbyggende materiale.
EnglishBecause you simply won't commit that kind of energy and time if you don't really care.
For du vil simpelthen ikke legge i så mye energi og tid dersom du ikke bryr deg.
EnglishIt's that easy to lose beauty, because beauty's incredibly difficult to do.
Så enkelt er det å miste skjønnhet, fordi skjønnhet er utrolig vanskelig å skape.
EnglishBecause it turns out that adipose tissue, fat, is highly angiogenesis dependent.
Fordi det viser seg at adipos vev, fett, er veldig angiogenetisk avhengig.
EnglishIt's not surprising, because only three percent of people in the DRC use condoms.
Det er ikke overraskende, for bare 3 prosent av folk i Kongo bruker kondom.
EnglishBut things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
Men det er ikke så enkelt for den andre strengen, fordi den må kopieres baklengs.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Alle har gjort det - forlatt området fordi lyden der inne er så fryktelig.
EnglishWe went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
Vi dro ned til flystripen tidlig fordi dette er Hæren, og vi starter alltid tidlig.

Lignende oversettelser av "because of" på norsk

because bøying
of preposisjon
to make fun of verb
in lieu of adverb
Norwegian
to take care of verb
Norwegian
out of preposisjon
Norwegian
on top of adverb
Norwegian
with the help of
Norwegian
made of adverb
Norwegian
type of adverb
Norwegian