Engelsk-norsk oversettelse av "beam"

EN

"beam" norsk oversettelse

volume_up
beam {subst.}
EN

beam {substantiv}

volume_up
I can beam them to whichever school I want to.
Jeg kan stråle dem til hvilken som helst skole.

Eksempler av "beam" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI have transformed the laser beam into an ecological, recyclable version here, in green India.
Jeg har gjort om laserstrålen til en økologisk, resirkulerbar variant, her i grønne India.
English(Laughter) I have solidified the beam of the laser pointer.
(Latter) Jeg har solidifisert strålen fra laser pekeren.
EnglishIf there's a child in trouble, we beam a Gran.
Hvis der er et barn i vanskeligheter, stråler vi en bestemor.
EnglishI can beam them to whichever school I want to.
EnglishIn the morning, the sunlight will shine down on the first magnifying glass, focusing a beam of light on the shot glass underneath.
Om morgenen skinner solen på det første forstørrelsesglasset, som dermed fokuserer lyset på shotglasset under.
EnglishIt's a picture of the first beam particle going all the way around the LHC, colliding with a piece of the LHC deliberately, and showering particles into the detector.
Det er et bildet av partikkerstrålen som går hele veien rundt LHC, og kolliderer bevisst med en del av LHC, og spruter partikler inn i detektoren.