Engelsk-norsk oversettelse av "beach"

EN

"beach" norsk oversettelse

NO
EN

beach {substantiv}

volume_up
1. "sandy shore"
beach (også: strand)
Vi renset stripene av strand som vist her.
3:48 I wanted to see what my home town of Long Beach was contributing to the problem, so on Coastal Clean-Up Day in 2005 I went to the Long Beach Peninsula, at the east end of our long beach.
3:48 Jeg ville undersøke hva min hjemby Long Beach bidro med til problemet, og på rydd-stranden-dagen i 2005 dro jeg til Long Beach halvøya til østenden av vår lange strand.

Eksempler av "beach" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishExample: "+extended Anyone else going to the beach this weekend?" shares with your extended circles
Eksempel: «+utvidet Noen andre som skal på stranden denne helgen?» deles med de utvidede kretsene dine
EnglishWe cleaned up the swaths of beach shown.
EnglishAnd today, they are with you in Long Beach.
EnglishAnd this particular beach is Kailua Beach, the beach where our president and his family vacationed before moving to Washington.
Og akkurat denne stranden er Kailua-stranden, hvor presidenten og hans familie ferierte før de flyttet til Washington.
EnglishAnd here is the flotsam near California State University Long Beach and the diesel plant we visited yesterday.
1:32 Her er ansamlingen i Biona Creek like ved flyplassen i L.A. Og her er drivgodset like ved California State University i Long Beach og avsaltingsanlegget vi besøkte i går.
English3:02 And the camera basically tracks these four fingers and recognizes any gestures that he's making so he can just go to, for example, a map of Long Beach, zoom in and out, etc.
3:02 Kameraet følger disse fire fingrene og kjenner igjen hvilken som helst bevegelse han gjør slik at han kan gå til, for eksempel, et kart over Long Beach, zoome inn og ut, osv.
English3:48 I wanted to see what my home town of Long Beach was contributing to the problem, so on Coastal Clean-Up Day in 2005 I went to the Long Beach Peninsula, at the east end of our long beach.
3:48 Jeg ville undersøke hva min hjemby Long Beach bidro med til problemet, og på rydd-stranden-dagen i 2005 dro jeg til Long Beach halvøya til østenden av vår lange strand.

Synonymer (engelsk) for "beach ball":

beach ball
English