Engelsk-norsk oversettelse av "to be used to"

EN

"to be used to" norsk oversettelse

Eksempler av "to be used to" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWeb apps are programs that are designed to be entirely used within the browser.
Nettprogrammer er programmer som er utviklet for bruk utelukkende i nettleseren.
English0:26 It used to be that Paris and London and New York were the largest cities.
0:26 Det pleide å være slik at Paris og London og New York var de største byene.
EnglishYou can also change the preferred fonts and languages used to load your webpages.
Du kan også endre de foretrukne skriftene og språkene som nettsidene gjengis i.
EnglishI used to teach people how to write computer programs in New Delhi, 14 years ago.
Jeg pleide å undervise folk i å skrive dataprogrammer i New Delhi, for 14 år siden.
EnglishAnd it's been used most famously in Haiti in the aftermath of the earthquake.
Og den er kanskje mest kjent i bruk på Haiti i etterspillet etter jordskjelvet.
EnglishIf both are listed as enabled, the version bundled with Chrome will be used.
Hvis begge er angitt som Aktivert, brukes versjonen som er integrert med Chrome.
EnglishWhat I have in front of me is a commercial gesture sensor mainly used in gaming.
Foran meg har jeg en kommersiell bevegelsessensor som primært er brukt til videospill.
EnglishAt this time, PayPal can be used to buy apps and digital content on Google Play.
PayPal kan for øyeblikket brukes til å kjøpe apper og digitalt innhold på Google Play.
EnglishIf you've used any of these products before, you already have a Google Account.
Hvis du har brukt noen av disse produktene tidligere, har du allerede en Google-konto.
EnglishThese access keys should be used with the modifier keys specific to your browser.
Disse hurtigtastene bør brukes med spesialtaster som er spesifikke for nettleseren din.
EnglishThe canary URL is only used for this purpose and does not serve any other content.
Kontrollnettadressen brukes bare til dette formålet og leverer ikke noe annet innhold.
EnglishInstead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
I stedet for å presse vannet ut, brukte de kanalene til å trekke vannet inn.
EnglishYour username is the full email address you used to create your account.
Brukernavnet er den fullstendige e-postadressen du brukte til å opprette kontoen.
EnglishAnd what this guy had done: he used to produce these fabulously beautiful watches.
Og det som han hadde gjort: Han brukte å lage slike fabelaktig vakre ur.
EnglishWhen you sign in, make sure you enter the password that is used for Google Apps.
Når du logger deg på, må du angi passordet som brukes for Google Apps.
EnglishApps that are hosted entirely online can also be used in any modern browser.
Programmer som i sin helhet er nettbaserte kan også brukes i enhver moderne nettleser.
English(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.
Og de bruker motorer som faktisk brukes på cruise missil løfteraketter.
EnglishGarrett Hardin used it to talk about overpopulation in the late 1960s.
Garrett Hardin brukte det for å snakke om overbefolkning på slutten av 60-tallet.
EnglishIt also helps to submit your answers from a computer you've used in the past.
Det hjelper også å sende inn svarene fra en datamaskin du har brukt før.
EnglishThat way, someone can’t see the accounts that have been used on the Chromebook.
Når du gjør dette blir det ikke synlig hvilke kontoer som har blitt brukt på Chromebooken.

Lignende oversettelser av "to be used to" på norsk

used adjektiv
Norwegian
to preposisjon
Norwegian
to partikkel
Norwegian
I used to
Norwegian
he used to
Norwegian
it used to
Norwegian
we used to
Norwegian