Engelsk-norsk oversettelse av "to be up"

EN

"to be up" norsk oversettelse

volume_up
to be up {vb} [eksempel]
EN

to be up {verb} [eksempel]

volume_up

Eksempler av "to be up" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
Du vet, hvis Gud skal dukke opp, så kommer han ikke til å dukke opp på smørbrød.
English3:52 Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
3:52 Vi har funnet en måte som bruker datamaskiner, men som ikke avhenger av dem.
EnglishOnce your experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
Når eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
EnglishAnd so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
Så hensikten med innflytelse er å tale saken til dem som ikke har innflytelse.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Du beskytter deg selv fra all uventet elendighet eller smerte som måtte dukke opp.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Jeg bruker min nettside for å illustrere ting som vil gi et grunnleggende bilde.
EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Kanskje oppgaven i den tredje akten er å fullføre ferdigstillelsen av oss selv.
EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Og jeg forteller alltid folk at jeg vil ikke komme og se ut som en vitenskapsmann.
EnglishOnce you experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
Når eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
Og dermed sa foreldrene, fornuftig nok, "10 shekel for å hente barnet mitt seint?
EnglishOnce you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
Once you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
EnglishGo to the “On startup” section on the Settings page to set up your startup pages.
Gå til «Ved oppstart»-delen på Innstillinger-siden for å angi oppstartssidene dine.
EnglishIf you want to free up more space, clear your browsing data and download history.
Hvis du vil frigjøre mer plass, fjerner du nettlesingsdataene og nedlastingsloggen.
EnglishIf you don't have a Google+ account, you can sign up before starting the game.
Hvis du ikke har noen Google-konto, kan du opprette en før du starter spillet.
EnglishThese transactions may appear as pending on your statement for up to a month.
Disse transaksjonene kan vises som ventende på kontoutskriften i opptil en måned.
EnglishIt took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
EnglishSo I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
Så jeg ringte tilbake og sa: "Hør her Amy, si til TED gjengen at jeg ikke kommer.
EnglishSo we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
Så vi måtte sette sammen kompleks informasjon, vi måtte klargjøre for handling.
EnglishThe world is fucked up.
Jeg var helt fortapt. Jeg kan ikke redde verden, ingen kan. Verden er helt på trynet.
EnglishYou may, however, sign up for a new YouTube account with the username that you desire.
Du kan imidlertid registrere en ny YouTube-konto med det brukernavnet du ønsker.

Lignende oversettelser av "to be up" på norsk

up adjektiv
up adverb
up preposisjon
to up verb
Norwegian
to hurry up verb
Norwegian
fed up adjektiv