Engelsk-norsk oversettelse av "to be sold"

EN

"to be sold" norsk oversettelse

EN

to be sold {verb}

volume_up
to be sold

Eksempler av "to be sold" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI went to Guatemala and she had sold out the National Theater of Guatemala.
Jeg dro til Guatemala og hun hadde solgt ut Guatemalas Nasjonalteater.
EnglishManaging your directly sold ads through AdSense Direct can help you:
Managing your directly sold ads through AdSense Direct can help you:
EnglishFor questions regarding devices sold on Google Play, contact our support team at the numbers listed below:
For spørsmål angående enheter som selges på Google Play, må du ta kontakt med brukerstøtteteamet på telefonnumrene nedenfor:
EnglishNo refunds are provided for purchase cancellations of books sold for limited access periods of 24 hours, unless the content or service is defective.
Ingen refusjon gis for avbestillinger av bøker solgt i begrensede perioder på 24 timer, med mindre det er feil i innholdet eller tjenesten.
EnglishOur research shows that ads that are sold directly typically command a price two and half times higher than that of standard contextually-targeted ads.
Forskningen vår viser at annonser som selges direkte, vanligvis krever en pris som er to og en halv gang høyere enn for standard innholdsrettede annonser.
EnglishAnd we have sold ourselves into a fast food model of education, and it's impoverishing our spirit and our energies as much as fast food is depleting our physical bodies.
Vi har solgt oss selv inn i en hurtigmatmodell innen utdanning, og den utarmer vår sjel og energi på lik linje som hurtigmat bryter ned kroppen vår.

Lignende oversettelser av "to be sold" på norsk

sold adjektiv
Norwegian