Engelsk-norsk oversettelse av "to be present"

EN

"to be present" norsk oversettelse

EN

to be present {verb}

volume_up
to be present (også: to be, to be, to be, to be, to reside)
Mindfulness expert Andy Puddicombe describes the transformative power of doing just that: Refreshing your mind for 10 minutes a day, simply by being mindful and experiencing the present moment.
Mindfulness-ekspert Andy Puddicombe beskriver den forvandlende evnen å gjøre nettopp det: Oppfriske hjernen i 10 minutter hver dag, rett og slett ved å være oppmerksom og å oppleve øyeblikket.
to be present (også: to attend, to participate)
to be present (også: to reside)
to be present (også: to reside)

Eksempler av "to be present" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt taught me -- it gave me a greater appreciation, an understanding for the present moment.
Det lærte meg -- det ga meg en større verdsettelse, en forståelse for øyeblikket.
EnglishThis page describes the information that should be present in these notices.
På denne siden får du en oversikt over hvilken informasjon som må tas med i disse varslene.
EnglishSites using SSL present security certificates to the browser to verify their identity.
Nettsteder som bruker SSL bekrefter identiteten sin i nettleseren via sikkerhetssertifikater.
English6:04 But he said this: "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.
6:04 Han sa dette: Dogmene fra den stille fortid er utilstrekkelige i den stormende nåtid.
EnglishIn the world of the arctic and alpine environments, where the ice is, it's real and it's present.
I den arktiske og alpine verden, der det er is, er endringene reelle, og tilstedeværende.
EnglishHow is present-day schooling going to prepare them for that world?
Hvordan skal dagens skoleverk forberede dem for den verdenen?
English1:55 So the body has the ability to regulate the amount of blood vessels that are present at any given time.
1:55 Så kroppen har evnen til å regulere mengden blodkar som er tilstede til enhver tid.
EnglishPut ads back on the page when you are confident that the source of invalid clicks is no longer present.
Legg ut annonsene på siden igjen når du er sikker på at kilden for ugyldige klikk er fjernet.
English3:44 Our right human hemisphere is all about this present moment.
3:44 Vår høyre hjernehalvdel handler bare om øyeblikket.
EnglishWhat face would you like to present to the world?
Hvilket ansikt vil du vise verden? Du kan velge et nesten hvilket som helst bilde som Gmail-bilde.
EnglishIt sounds so ordinary, and yet we spend so little time in the present moment that it's anything but ordinary.
Det høres så ordinært ut, likevel bruker vi så lite tid i øyeblikket at det er alt annet enn ordinært.
EnglishPowerful new technologies always present enigmas.
EnglishBut in that instant, I get to share your present.
English4:15 I think the present moment is so underrated.
EnglishIt's familiarizing ourselves with the present moment.
EnglishSo far we’ve discussed ways to make sure you understand what your users are looking for and how to present it to them.
Så langt har vi diskutert hvordan du kan forstå hva brukerne er ute etter og hvordan du kan presentere dette til dem.
EnglishAnd that is the greatest present of all.
EnglishCertain kinds of files, like downloads, cookies, and browser cache files, may still be present on the computer.
Det kan hende at visse filtyper, eksempelvis nedlastinger, informasjonskapsler og bufferfiler fra nettleseren, fortsatt ligger på datamaskinen.
EnglishPlease note that the dotted border is only present to show the total size of the ad unit, and won’t actually appear on your pages.
Vær oppmerksom på at den stiplede kantlinjen bare er der for å vise annonseenhetens totale størrelse. Den blir ikke vist på sidene dine.
EnglishAt present, the Rapida system is available only to holders of AdSense individual accounts with payment addresses in Russia.
På det nåværende tidspunkt er Rapida-systemet bare tilgjengelig for innehavere av individuelle AdSense-kontoer med betalingsadresser i Russland.

Lignende oversettelser av "to be present" på norsk

present substantiv
present adjektiv