Engelsk-norsk oversettelse av "to be on heat"

EN

"to be on heat" norsk oversettelse

EN

to be on heat {verb}

volume_up
1. "in a state of sexual excitement"
to be on heat (også: to be in heat)

Eksempler av "to be on heat" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English1:52 And one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
1:52 Ein grunn til dette, er denne enorme kjøleribba som varmar opp Grønland frå nord.
EnglishThis is 20 minutes before my race in the Olympic stadium, and they post the heat sheets.
Dette er 20 minutter før mitt løp på Olympiastadion, og de putter opp heat-listene.
EnglishAnd when that vapor bubble collapses, it emits sound, light and heat, and it's a very destructive process.
Når dampboblen kollapser, sender den ut lyd, lys og varme,- og det er en veldig destruktiv prosess.
EnglishThis is what's called a heat map -- and the different colors -- and along the side, on the right, are different genes.
Dette er det som kalles et varmekart og de ulike fargene, og på høyresiden er de ulike genene.
Englishif you can't take the heat, get out of the kitchen
Englishif you can't take the heat, get out of the kitchen
EnglishYou heat up one side, the hot side.
English12:08 I mean, it was definitely the "Rocky IV" sensation of me versus Germany, and everyone else -- Estonia and Poland -- was in this heat.
12:08 Det var definitivt som Rocky IV sensasjonen, meg mot Tyskland og alle andre -- Estland og Polen -- var i dette heatet.
EnglishWe heat them with sunshine.
EnglishToday, we use a single feedstock, petroleum, to heat our homes, power our cars and make most of the materials you see around you.
I dag bruker vi bare ett råstoff, petroleum, til å varme opp husene våre, drive bilene våre og til å lage mesteparten av materialene du ser rundt deg.
EnglishAnd deep beneath those oceans, at cracks in the Earth's crust, you've got heat seeping up from inside the Earth, and you've got a great diversity of elements.
Og dypt under disse havene i sprekker i jordskorpen kom det varme piplende ut fra jordens indre, og det var et stort mangfold av grunnstoffer.

Lignende oversettelser av "to be on heat" på norsk

on preposisjon
Norwegian
heat substantiv
like a dog on heat adjektiv