Engelsk-norsk oversettelse av "to be on board"

EN

"to be on board" norsk oversettelse

EN

to be on board {adverb}

volume_up
1. "agreeing or supporting sth."
to be on board
volume_up
være med {prep.} (være enig eller støtte noe)

Eksempler av "to be on board" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAustralian Classification Board ratings include G, PG, M, MA15+, and R18+.
Australian Classification Board-vurderinger omfatter G, PG, M, MA15 + og R18+.
EnglishOn board are also a battery, a computer, various sensors and wireless radios.
Om bord finnes også et batteri, en datamaskin, forskjellige sensorer og trådløse radioer.
EnglishEntertainment Software Rating Board (ESRB) ratings include EC, E, E10+, T, M and AO.
Entertainment Software Rating Board-vurderinger (ESRB) omfatter EC, E, E10+, T, M og AO.
English13:06 And the fact that I asked for help -- how many people jumped on board?
13:06 Og det at jeg bad om hjelp -- hvor mange folk hoppet om bord?
EnglishAnd to win, it needs to be able to diagnose you better than a team of board-certified doctors.
Og for å vinne, må det kunne diagnostisere deg bedre enn et team av autoriserte leger.
English1:58 SJ: This is when they realize everything on board's gone haywire.
1:58 SJ: Dette er når de har innsett at alt ombord har gått over styr.
EnglishBritish Board of Film Classification (BBFC) ratings include U, PG, 12A, 15, 18 and R-18.
British Board of Film Classification-vurderinger (BBFC) omfatter U, PG, 12A, 15, 18 og R-18.
EnglishI used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see.
Jeg var med i styret i Royal Ballet, i England, som dere kan se.
English8:28 CA: Tell me about what -- I mean, I think you asked the board what you might say at TED, right?
8:28 CA: Fortell meg om -- Jeg mener, jeg tror du spurte forumet om hva du skulle si på TED, ikke sant.
EnglishKorea Media Rating Board ratings include All (all audiences), 12+, 15+, Teenager (18+), and Restricted (19+).
Korea Media Rating Board-vurderinger omfatter Alle (alle målgrupper), 12+, 15+, Tenåring (18+) og Begrenset (19+).
English3:29 MO: We didn't get our authority from the board of selectmen or the emergency management director or the United Way.
3:29 MO: Vi fikk ikke tillatelse fra byrådet eller i fra nødetatene eller i fra en nødhjelp organisasjon.
EnglishThe apple board is going to work out that if they make toffee apples they'll eat more apples as well.
Opplysningskontoret for frukt kommer til å finne ut at hvis de lager sjokolade-epler kommer de til å spise flere epler også.
EnglishAnd we've gone from one board to 48 boards.
EnglishCA: And that content is all off the board now.
EnglishOur Vice President of Operation kissing the board.
EnglishThat's the first board off the line.
EnglishWhat then happens is not an across-the-board reduction in all your mental capacities, a sort of blunting of your cognitive ability.
Det som skjer da er ikke en reduksjon over hele linja i alle mentale egenskaper, eller en slags sløving av den kognitive evnen.

Lignende oversettelser av "to be on board" på norsk

on preposisjon
Norwegian
board substantiv