Engelsk-norsk oversettelse av "to be in jail"

EN

"to be in jail" norsk oversettelse

EN

to be in jail {verb}

volume_up
to be in jail (også: to do time)
to be in jail (også: to do time)
to be in jail (også: to do time)
5:58 But after the dance, we all realized that Dad still would be in jail.
5:58 Men etterpå, innså vi alle at fedrene fortsatt ville være i fengsel.

Eksempler av "to be in jail" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English5:58 But after the dance, we all realized that Dad still would be in jail.
5:58 Men etterpå, innså vi alle at fedrene fortsatt ville være i fengsel.
EnglishBut what about girls whose fathers can't be there — because they're in jail?
Hva så med fedrene som ikke kan være der — fordi de er i fengsel?
English3:37 So the girls thought for a moment, and one girl suggested, "Why don't we just take the dance in the jail?"
3:37 Så jentene tenkte en stund, så foreslo en av dem, "Hvorfor ikke bare ha det i fengselet?"
English2:59 "Because he's in jail," she bravely admitted.
2:59 "Fordi han sitter inne," var hun modig og innrømte.
English3:39 ♫ All your customers off to jail
EnglishWho is going to allow a bunch of little girls, dressed up — " (Laughter) " — to come inside a jail and dance with their daddies in Spongebob suits?"
Hvem vil tillatte masse småjenter, som har pyntet seg --" (Latter) "-- å komme i fengsel for å danse med fedrene sine i Svampebob-kostymer?"

Lignende oversettelser av "to be in jail" på norsk

jail substantiv
Norwegian
in preposisjon
in adverb
Norwegian