Engelsk-norsk oversettelse av "to be game"

EN

"to be game" norsk oversettelse

EN

to be game {verb}

volume_up
1. "willing to participate"
to be game
This is people expanding debt, drawing down their savings, just to stay in the game.
Folk økte gjelden, og tæret på oppsparte midler, bare for å fortsette å være med i spillet.

Eksempler av "to be game" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you don't have a Google+ account, you can sign up before starting the game.
Hvis du ikke har noen Google-konto, kan du opprette en før du starter spillet.
English14:32 And this game has been played by university professors and so forth.
14:32 Og dette spillet har blitt spilt av universitetsprofessorer og så videre.
English(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
Og han sier... (Latter) Ikke som meg -- jeg er en spilldesigner; jeg er blomstrende.
EnglishApp providers (such as game providers) may send you notifications directly.
Appleverandører (for eksempel spillprodusenter) kan sende deg varsler direkte.
EnglishThat the crazy idea is just that, it is crazy, and with the Earth full, it's game over.
At den sprø idéen er akkurat det, den er sprø, og med en full Jord, er spillet slutt.
EnglishThat was the first real-time strategy game from the World of Warcraft series.
Det var det første sanntids strategispillet i World of Warcraft serien.
EnglishGame play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Spillknapper må kunne klikkes på, og de må være plassert slik at de er enkle å finne.
EnglishThis is people expanding debt, drawing down their savings, just to stay in the game.
Folk økte gjelden, og tæret på oppsparte midler, bare for å fortsette å være med i spillet.
EnglishThey played one dice game, and the winners of that game got to go on an epic adventure.
De spilte ett terningspill, og vinnerne av det spillet måtte ta ut på en episk opplevelse.
EnglishOn Inbox, you can see your latest game gifts, requests, and multiplayer invitations.
Under Innboks kan du se de nyeste spillgavene, -forespørslene og flerspillerinvitasjonene dine.
EnglishAnd the reason is, it takes a lot of trust to play a game with someone.
Og årsaken er, at det krever masse tillit å spille et spill med noen.
English9:45 And so, playing a game together actually builds up bonds and trust and cooperation.
9:45 Dermed, å spille et spill sammen knytter faktisk bånd og bygger opp tillit og samarbeid.
EnglishWe did a game called Superstruct at The Institute For The Future.
Vi laget et spill som heter Superstruct ved The Institute For The Future.
EnglishMany of the leading gaming publishers use Google’s IMA SDK to request and display in-game ads.
Mange ledende spillutgivere bruker Googles IMA SDK til å be om og vise annonser i spill.
EnglishFlash attack is a game where players must navigate through the maze in the least amount of time.
I Flash Attack-spillet skal spillere navigere gjennom en labyrint på kortest mulig tid.
EnglishAnd you can think of it in terms of a game-theoretic payoff matrix.
Og du kan tenke om det ved hjelp av en spillteoretisk utbyttematrise.
EnglishIf you don’t want to use your Google+ account with a game anymore, you can disconnect your account.
Hvis du ikke ønsker å bruke Google+-kontoen din i et spill, kan du koble fra kontoen.
EnglishPeace has come to Northern Ireland because both sides realized that the zero-sum game couldn't work.
Nord-Irland har fått fred fordi begge sidene innså at null-sum spillet ikke fungerte.
EnglishIt's a perfectly wonderful way to spent a weekend afternoon, watching a football game in a stadium.
Det er en kjempefin måte å tilbringe en ettermiddag, å se en fotballkamp på en stadion.
EnglishThey all have an idea for a video game, even if they're not experts.
Alle har en oppfatning om et videospill, men de er ikke eksperter.

Lignende oversettelser av "to be game" på norsk

game substantiv
Norwegian
away game substantiv
deciding game substantiv
home game substantiv
con game substantiv
Norwegian
road game substantiv
Norwegian
roleplaying game substantiv
Norwegian
war game substantiv
to game verb
Norwegian
card game substantiv
Norwegian
video game substantiv
Norwegian