Engelsk-norsk oversettelse av "to be continued"

EN

"to be continued" norsk oversettelse

EN

to be continued [eksempel]

volume_up
1. "continues in next episode"
to be continued

Eksempler av "to be continued" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe first type is system interaction data essential to the continued operation of Origin.
Den første typen er systemets interaksjonsdata som er avgjørende for fortsatt bruk av Origin.
EnglishAlso, we actively monitor sites in Google AdSense to check for continued compliance with our policies.
I tillegg overvåker vi nettsteder i Google AdSense for å kontrollere om retningslinjene fortsatt overholdes.
EnglishShe was unusual too because she continued to work after she got married, after she had kids, and even after she got divorced and was a single parent, she continued her medical work.
Hun var også uvanlig fordi hun fortsatte å jobbe etter at hun giftet seg, etter at hun fikk barn, og selv etter at hun ble skilt og ble en aleneforeldre, fortsatte hun sitt medisinske arbeid.