Engelsk-norsk oversettelse av "to be called"

EN

"to be called" norsk oversettelse

NO
EN

to be called {verb}

volume_up
to be called

Eksempler av "to be called" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English0:39 Christopher Poole: When I was 15, I found this website called Futaba Channel.
0:39 Christopher Poole: Da jeg var 15, fant jeg en nettside kalt Futaba Channel.
English1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
1:02 Mer nylig skrev jeg en artikkel for Esquire kalt - "Om Radikal Ærlighet".
EnglishAnd don't even get me started on the Confined Animal Feeding Operations called CAFOS.
Og ikke la meg en gang få begynne på Begrenset Dyreproduksjon, som kalles CAFOS.
EnglishSo I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
Så jeg ringte tilbake og sa: "Hør her Amy, si til TED gjengen at jeg ikke kommer.
English1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this "substitution."
1926, Kurt Lewin, grunnlegger av sosial psykologi, kalte dette "substitusjon."
EnglishThese links are referred to as protocols and the programs they use are called handlers.
Disse koblingene kalles protokoller, og programmene de bruker, kalles behandlere.
EnglishThere was a guy called Dick Rowe who was at Decca Records and turned down The Beatles.
Det var en som het Dick Rowe som var på Decca Records og avslo The Beatles.
EnglishApple introduced a thing called HyperCard, and they made a bit of a fuss about it.
Apple introduserte noe kalt HyperCard, og de lagde en snakkis om det.
EnglishThey can do that because when they are very cold they are what's called superconducting wire.
De kan gjøre dette fordi når de er veldig kalde er de det som kalles superledere.
EnglishAnd my company, OWL built a system called Guide for the Apple Macintosh.
Og min bedrift, OWL, bygde et system kalt "Guide for the Apple Macintosh".
English0:11 Now, I want to start with a question: When was the last time you were called childish?
0:11 Jeg vil starte med et spørsmål: Når var sist gang du ble kalt barnslig?
EnglishBut yesterday the city called them and said, "Look, you're going to have to tear it down.
Men i går ringte byen dem og sa; "Hør her, vi blir nødt til å ta det ned.
English0:15 Back in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
0:15 I New York er jeg sjef for utvikling i en veldedig organisasjon som heter Robin Hood.
EnglishIt uses something called the dwarf sunflower, which grows to about 12 inches in height.
Den bruker en såkalt dverg-solsikke, som vokser til en høyde på 30 cm.
EnglishThey wrote what is now called arena rock, which is medium-speed ballads.
De skrev hva vi nå kaller arena rock, som er ballader i middels tempo.
English0:15 This is the exact moment that I started creating something called Tinkering School.
0:15 Dette er det eksakte øyeblikket at jeg startet lage noe som jeg kaller "Mekkeskolen".
EnglishThere's a marker line called the trim line above our little red illustration there.
Det er en markeringslinje, en brekant, over den røde figuren der.
EnglishRalph Waldo Emerson called him "A man who does not offend by superiority."
Ralph Waldo Emerson kalte ham "En mann hvis særklasse ikke støter."
EnglishThe first example is an extraordinary syndrome called Capgras syndrome.
Det første eksempelet er et usedvanlig syndrom kalt "Capgras syndrom".
EnglishAnd that, that maneuver called "crisis mapping," was kicked off in Kenya in January of 2008.
Og det, den manøveren kalt "krisekartlegging," ble sparket i gang i Kenya i januar 2008.