Engelsk-norsk oversettelse av "to be born"

EN

"to be born" norsk oversettelse

EN

to be born {verb}

volume_up

Eksempler av "to be born" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:44 Well, let's start with Faron Young -- who was born incidentally in 1932.
3:44 La oss da begynne med Faron Young som tilfeldigvis ble født i 1932.
EnglishAnd some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.
Og noen av oss er født med positivt temperament, og noen med negativt.
EnglishWhen they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
Når de fødes, fortsetter babyer å smile -- først, mest i søvne.
English0:54 What I didn't know at the time was that my father had actually been born with perfect eyesight.
0:54 Det jeg ikke visste da var at faren min faktisk hadde blitt født med perfekt syn.
EnglishPicasso once said this -- he said that all children are born artists.
Picasso sa en gang dette: Alle barn er født som kunstnere.
EnglishWhen I was born, my mom says I looked around the whole hospital room with a stare that said, "This?
Da jeg ble født, sa moren min at jeg så rundt i hele sykehusrommet med et blikk som sa, "Dette?
EnglishOr to use the technical term for it, there's one born every minute.
Eller for å bruke faguttrykket, én blir født hvert minutt.
EnglishYou're born, you peak at midlife and decline into decrepitude.
Du fødes, du når høyden midtlivs og svinner hen i skrøpelighet.
English1:54 The good news is that we're actually born smiling.
1:54 De gode nyhetene er at vi faktisk er født smilende.
EnglishTo finish, I would like to welcome the 4,700th baby born since the beginning of this talk.
For å avslutte, vil jeg gjerne ønske velkommen den fire tusen sju hundrede babyen som er blitt født siden dette foredraget startet.
English"Where was Albert Einstein born?"
Where was Albert Einstein born? (Hvor ble Albert Einstein født?)
EnglishSo out of my hospital bed, I asked my husband to start taking notes, and a few months later, the marathon was born.
Så fra sengekanten på sykehuset ba jeg mannen min om å begynne å ta notater, og noen måneder senere var maratonet født.
English1:09 ♫ so look who I got born -- Clonie.
EnglishYou may be born lucky, where you know how to master your neocortical column, and you can play a fantastic symphony.
Du kan være født heldig, eller så vet du hvordan du kan mestre din neokortikale kolonne og du kan spille en fantastisk symfoni.
EnglishAnd another new form of music was born.
EnglishLightning lit the sky, and a baby was born.
0:49 Det var en mørk og stormfull aften --helt sant!-- det var den 10. juli 1856. Lynglimt lyste opp himmelen, og et barn ble født.
EnglishIt wasn't mine before I was born.
EnglishAnd a new form of music was born.
EnglishWe're born problem solvers.
English5:30 Now we're all born with spirit, all of us, but sometimes it gets tamped down beneath the challenges of life, violence, abuse, neglect.
5:30 Vi er alle sammen født med en sjel, men noen ganger blir den tråkket ned av livets utfordringer, vold, misbruk, vanskjødsel.

Lignende oversettelser av "to be born" på norsk

born adjektiv
Norwegian
born verb
Norwegian