EN

to be [was|been] {verb}

volume_up
1. alminnelig
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
Vel, det er på tide å bli voksen, å bli klokere, å bli roligere, å bli mer tilregnelig.
2:05 See, they asked me what I wanted to be, then told me what not to be.
2:05 Ser dere, de spurte meg hva jeg ville bli, og sa så hva jeg ikke skulle bli.
Because the order has been canceled, the pending authorization will not result in a charge.
Denne reservasjonen vil ikke bli belastet siden bestillingen er kansellert.
to be
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
2. "occupy a place"
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
3. "occur, take place"
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
4. "exist"
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
NO

be {verb}

volume_up
be
volume_up
to pray {vb} (to talk to God)

Synonymer (engelsk) for "being":

being
human being