Engelsk-norsk oversettelse av "bay"

EN

"bay" norsk oversettelse

volume_up
bay {subst.}
EN

bay {substantiv}

volume_up
1. "herb"
2. "shrub"
3. "body of water"

Eksempler av "bay" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishOn the far left is a piece of crap -- a replica I bought on eBay.
Helt til venstre er litt søppel -- kopien jeg kjøpte på eBay.
EnglishThis is someone selling this on eBay; it was clearly a woman’s hand, hopefully a woman's hand.
Her er det noen som selger dette på eBay; det var en kvinnes -- tydelig en kvinnes hånd, forhåpentligvis en kvinnes hånd.
EnglishThese domains include eBay, Paypal, and Google.
EnglishTo a first approximation, the problem of managing a large software project is the problem of keeping this social chaos at bay.
Forenklet, er problemet med å håndtere et stor programvareprosjekt lik problemet med å holde dette sosiale kaoset i sjakk.
EnglishI'd bought a replica, a really crappy replica, of the Maltese Falcon on eBay, and had downloaded enough pictures to actually have some reasonable reference.
Jeg hadde kjøpt en kopi, en skikkelig dårlig kopi, av Malteserfalken på eBay, og hadde lastet ned nok bilder til å faktisk ha anstendig referansemateriale.
EnglisheBay solved the prisoner's dilemma and created a market where none would have existed by creating a feedback mechanism that turns a prisoner's dilemma game into an assurance game.
eBay løste fangens dilemma og skapte et marked hvor ingen ville eksistert ved å skape en tilbakemeldingsmekanisme som gjør fangens dilemma om til et forsikringspill.

Synonymer (engelsk) for "bay":

bay