Engelsk-norsk oversettelse av "battle"

EN

"battle" norsk oversettelse

EN

battle {substantiv}

volume_up
battle (også: war)
3:19 In one of the battles that the prophet waged, he told his followers, "We are returning from the lesser war to the greater war, to the greater battle."
3:19 I ett av slagene som profeten førte, fortalte han sine tilhengere, "Vi er tilbake fra den lille krig til større krig, til den store kamp."
11:20 Today our greatest battle is to protect the natural offerings of our planet.
11:20 I dag er vår viktigste kamp å beskytte planetens naturlige ressurser.
Hvordan kan vi gå til en større kamp?"
And after the war he interviewed a lot of other soldiers and wrote about the experience of men in battle.
Og etter krigen intervjuet han mange andre soldater og skrev om erfaringene til mennesker i kamp.

Eksempler av "battle" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English11:20 Today our greatest battle is to protect the natural offerings of our planet.
11:20 I dag er vår viktigste kamp å beskytte planetens naturlige ressurser.
EnglishWe're moved because it's about the battle between good and evil, about right and wrong.
Og vi blir rørt av den operaen Vi blir rørt fordi det handler om kampen mellom godt og ondt, om rett og galt.
English3:40 He said, "That is the battle of the self, the battle of the ego."
3:40 Han sa, "Det er kampen om selvet, slaget om ego."
EnglishAnd after the war he interviewed a lot of other soldiers and wrote about the experience of men in battle.
Og etter krigen intervjuet han mange andre soldater og skrev om erfaringene til mennesker i kamp.
EnglishYou must go back to fight, to battle.
EnglishHow can we go to a greater battle?"
English4:01 (Video) Glenn Gray: Many veterans will admit that the experience of communal effort in battle has been the high point of their lives.
4:01 (Video) Glenn Gray: Mange veteraner vil erkjenne at opplevelsen av felles innsats under slag har vært høydepunktet i livet deres.
EnglishAnd after the battle, they bring this mobile theater and they do what they call an "after action review" to teach you what you've done wrong.
Og etter slaget, bringer de inn en mobil kinosal og gjennomfører det de kaller "etter-aksjons-gjennomgang" for å lære deg hva du gjorde galt.
English3:19 In one of the battles that the prophet waged, he told his followers, "We are returning from the lesser war to the greater war, to the greater battle."
3:19 I ett av slagene som profeten førte, fortalte han sine tilhengere, "Vi er tilbake fra den lille krig til større krig, til den store kamp."

Synonymer (engelsk) for "battle":

battle