Engelsk-norsk oversettelse av "battery"

EN

"battery" norsk oversettelse

NO
EN

battery {substantiv}

volume_up
1. elektronikk
On board are also a battery, a computer, various sensors and wireless radios.
Om bord finnes også et batteri, en datamaskin, forskjellige sensorer og trådløse radioer.
During playback, you can turn the screen off on your device or computer to save battery.
I løpet av avspillingen kan du slå av skjermen på enheten eller datamaskinen for å spare batteri.
If you're running dangerously low on battery, you'll see a notification in the bottom right-hand corner of the screen.
Hvis du kjører på veldig lite batteri, får du se et varsel nederst i høyre hjørne på skjermen.

Eksempler av "battery" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishDuring playback, you can turn the screen off on your device to save battery.
Under avspillingen kan du slå av skjermen på enheten din for å spare på batteriet.
EnglishOn board are also a battery, a computer, various sensors and wireless radios.
Om bord finnes også et batteri, en datamaskin, forskjellige sensorer og trådløse radioer.
EnglishChoosing this setting can help you manage your device's battery life when using Auto Backup.
Velg denne innstillingen hvis du vil unngå å bruke batteristrøm ved bruk av Autolagring.
EnglishYour Chromebook’s sleep mode allows you to conserve battery when you’re not using it.
Chromebooken din har en hvilemodus som gjør at du kan spare på batteriet når du ikke bruker den.
EnglishIf your phone or tablet runs out of battery, Chromecast will keep playing your video.
Hvis telefonen eller nettbrettet går tom for strøm, fortsetter Chromecast å spille av videoen din.
EnglishDuring playback, you can turn the screen off on your device or computer to save battery.
I løpet av avspillingen kan du slå av skjermen på enheten eller datamaskinen for å spare batteri.
EnglishPlus it’s smart about battery life, so you can go about your day without worrying about power.
Plus it’s smart about battery life, so you can go about your day without worrying about power.
English** Battery life may vary based on usage or other conditions.
** Batteriets levetid kan variere basert på bruk eller andre forhold.
English** Battery life may vary based on usage or other conditions. Discuss with other Chromies in Chromebook Central.
** Batteriets levetid kan variere basert på bruk eller andre forhold.
EnglishYou don't reset, or recharge your battery every time.
Du resetter ikke, eller lader ikke batteriene hver gang.
EnglishIf you're running dangerously low on battery, you'll see a notification in the bottom right-hand corner of the screen.
Hvis du kjører på veldig lite batteri, får du se et varsel nederst i høyre hjørne på skjermen.
EnglishTo help optimize data usage, device storage, or battery life, you can adjust your sync settings.
For å optimalisere databruken, enhetslagringen, eller batterilevetiden, kan du justere synkroniseringsinnstillingene.
EnglishWhen your Chromebook is plugged in, the charge indicator light on the adapter plug shows the status of your battery.
Når Chromebook er koblet til, viser ladeindikatorlampen på adapterpluggen statusen for batteriet.
English2:07 I'm wearing a camera, just a simple webcam, a portable, battery-powered projection system with a little mirror.
2:07 Jeg har på meg et kamera, bare et enkelt webkamera, et bærbart, batteri-drevet prosjektør-system med et lite speil.
EnglishHowever, you have several options to control access, preserve battery life, and manage Gmail sync on your device.
Du har likevel flere alternativer for å kontrollere tilgang, opprettholde batteriets levetid og administrere Gmail-synkronisering på enheten.
English(Laughter) (Applause) When the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery.
Denne viser... (Latter) (Applaus) Når vinden blåser, kan overskuddsenergi som kommer fra vindmøllen overføres til et batteri.
EnglishSome sites that offer protected media like movies and music can offer better battery life and performance, and possibly premium HD content.
Noen nettsteder som tilbyr beskyttet medieinnhold som filmer og musikk, kan tilby bedre batterilevetid og ytelse, og muligens premium HD-innhold.
EnglishThe update frequency is determined by several factors, such as how much battery life your device has, if you are moving, or how fast you are moving.
Oppdateringsfrekvensen avgjøres av flere faktorer – slik som batterilevetiden til enheten din, hvorvidt du er i bevegelse og hvor fort du beveger deg.
EnglishIt's essentially got a battery, a button and an infrared LED, and it turns on -- you guys can't see it -- but it turns on whenever I push the button.
Den består i hovedsak av et batteri, en knapp og en infrarød diode, og den slås på -- dere kan ikke se det -- og den slås på når jeg trykker på knappen.
EnglishIf you consistently use your Chromebook in environments that are either extremely hot or cold, you may experience issues with system performance and battery life.
Hvis du konsekvent bruker Chromebooken din i miljøer som er ekstremt varme eller kalde, kan du oppleve problemer med systemytelsen og batteritiden.