EN

bat {substantiv}

volume_up
1. "club"
And it's mostly advertised for its motion sensor capabilities: so you can swing a tennis racket, or hit a baseball bat.
Og den er mest kjent for sine bevegelsessensorer, som gjør deg i stand til å bruke den som en tennis-racket eller et balltre.
2. "small flying mammal"
12:18 I've speculated that bats may see color with their ears.
12:18 Jeg har spekulert at flaggermus kanskje ser farger med ørene.
And the argument would be exactly the same as for the bats.
Og argumentet ville vært nøyaktig som med flaggermus.

Eksempler av "bat" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd it's mostly advertised for its motion sensor capabilities: so you can swing a tennis racket, or hit a baseball bat.
Og den er mest kjent for sine bevegelsessensorer, som gjør deg i stand til å bruke den som en tennis-racket eller et balltre.
EnglishThe fact that the bat uses echoes in pitch darkness to input the current variables to its model, while the swallow uses light, is incidental.
Det faktum at flaggermusen bruker ekko i stummende mørke for å mate inn de nåværende variablene i modellen, imens svalen bruker lys, er tilfeldig.

Synonymer (engelsk) for "bat":

bat
baseball bat
English
cricket bat
English