Engelsk-norsk oversettelse av "bass"

EN

"bass" norsk oversettelse

volume_up
bass {subst.}
NO
NO

"bass" engelsk oversettelse

EN

bass {substantiv}

volume_up
1. "perch"
9:26 Someone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
9:26 Noen gjorde alle åtte videoene -- en bass som til og med sang sopran delene.
1:26 And I went to my first day in choir, and I sat down with the basses and sort of looked over my shoulder to see what they were doing.
1:26 Og jeg gikk til min første kortime, og satt ned sammen med bass seksjonen og så litt på de andre for å se hva de drev med.
It might not be what you want to listen to at home, but it works great in the car -- has a huge frequency spectrum, you know, big bass and high-end and the voice kind of stuck in the middle.
Det er kanskje ikke hva du vil høre på hjemme, men det fungerer storartet i bilen – har et enormt frekvensområde, du vet, stor bass og diskant og stemmen klemt inn i midten.
NO

bass {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
bass
volume_up
bass {subst.} (perch)
9:26 Noen gjorde alle åtte videoene -- en bass som til og med sang sopran delene.
9:26 Someone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
1:26 Og jeg gikk til min første kortime, og satt ned sammen med bass seksjonen og så litt på de andre for å se hva de drev med.
1:26 And I went to my first day in choir, and I sat down with the basses and sort of looked over my shoulder to see what they were doing.
Det er kanskje ikke hva du vil høre på hjemme, men det fungerer storartet i bilen – har et enormt frekvensområde, du vet, stor bass og diskant og stemmen klemt inn i midten.
It might not be what you want to listen to at home, but it works great in the car -- has a huge frequency spectrum, you know, big bass and high-end and the voice kind of stuck in the middle.
2. musikk
bass (også: bassgitar)

Eksempler av "bass" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English9:26 Someone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
9:26 Noen gjorde alle åtte videoene -- en bass som til og med sang sopran delene.
EnglishYou might say it's a recipe for the future of good food, whether we're talking about bass or beef cattle.
Du kan si det er en oppskrift for framtidens gode mat, enten vi snakker om havabbor eller kjøttfe.
EnglishThey created a 27,000-acre fish farm -- bass, mullet, shrimp, eel -- and in the process, Miguel and this company completely reversed the ecological destruction.
De lagde et havbruk på over 100 kvadratkilometer, havabbor, multefisk reker og ål, og i prosessen reverserte Miguel og hans selskap den økologiske ødeleggelsen.
EnglishIt might not be what you want to listen to at home, but it works great in the car -- has a huge frequency spectrum, you know, big bass and high-end and the voice kind of stuck in the middle.
Det er kanskje ikke hva du vil høre på hjemme, men det fungerer storartet i bilen – har et enormt frekvensområde, du vet, stor bass og diskant og stemmen klemt inn i midten.