Engelsk-norsk oversettelse av "basis"

EN

"basis" norsk oversettelse

NO
NO

"basis" engelsk oversettelse

EN
EN

basis {substantiv}

volume_up
basis (også: base)
Synesthesia runs in families, so Galton said this is a hereditary basis, a genetic basis.
Synestesi følger slekt, så Galton sa at det har en arvelig basis, en genetisk basis.
Note that the license keys are now on a per-app basis rather than a per-developer basis.
Vær oppmerksom på at lisensieringsnøkler nå fungerer på en per app-basis, og ikke en per utvikler-basis.
Maybe there's another way that we can use numbers as the basis of our moral framework.
Kanskje finnes det en annen måte vi kan bruke tall på som en basis for vårt moralske rammeverk.
NO

basis {hankjønn}

volume_up
basis (også: grunnlag)
basis
Synestesi følger slekt, så Galton sa at det har en arvelig basis, en genetisk basis.
Synesthesia runs in families, so Galton said this is a hereditary basis, a genetic basis.
Vær oppmerksom på at lisensieringsnøkler nå fungerer på en per app-basis, og ikke en per utvikler-basis.
Note that the license keys are now on a per-app basis rather than a per-developer basis.
Kanskje finnes det en annen måte vi kan bruke tall på som en basis for vårt moralske rammeverk.
Maybe there's another way that we can use numbers as the basis of our moral framework.

Eksempler av "basis" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPromoted Videos are contextually targeted and paid on a cost-per-click (CPC) basis.
Markedsførte videoer er innholdsmålrettede og betales på grunnlag av kostnad per klikk.
EnglishSynesthesia runs in families, so Galton said this is a hereditary basis, a genetic basis.
Synestesi følger slekt, så Galton sa at det har en arvelig basis, en genetisk basis.
EnglishDepending on the subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis.
Du belastes automatisk på månedlig eller årlig basis, avhengig av abonnementet.
EnglishDepending on the subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis.
Avhengig av abonnementet blir du automatisk belastet på en månedlig eller årlig basis.
EnglishOnce you create a report, you can run it on a regular basis and have it emailed to yourself.
Når du har laget en rapport, kan du kjøre den regelmessig, og få den tilsendt på e-post.
EnglishMaybe there's another way that we can use numbers as the basis of our moral framework.
Kanskje finnes det en annen måte vi kan bruke tall på som en basis for vårt moralske rammeverk.
EnglishAnd there's more plastics produced and consumed around the world on a volume basis every year than steel.
Mer plast produseres og forbrukes verden rundt, målt i volum, enn stål, hvert år.
EnglishUsing the service, you can apply a flexible licensing policy on an application-by-application basis.
Med denne tjenesten kan du angi fleksible lisensieringsretningslinjer for enkeltapper.
EnglishWe apply this removals policy on a case-by-case basis.
Vi vurderer bruken av disse retningslinjene for fjerning i hvert enkelt tilfelle.
EnglishOn the other hand, statistics -- that's a subject that you could, and should, use on daily basis.
På den andre siden, statistikk -- det er et emne du kunne, og burde, bruke på daglig basis.
EnglishPublishers see how video ads perform across their video inventory on an RPM basis.
Utgivere ser resultatene for videoannonsene i en videobeholdning basert på inntektene per tusen visninger.
EnglishNote that the license keys are now on a per-app basis rather than a per-developer basis.
Vær oppmerksom på at lisensieringsnøkler nå fungerer på en per app-basis, og ikke en per utvikler-basis.
EnglishDo you share a computer with your family or friends on a regular basis?
Deler du datamaskin med familie eller venner til vanlig?
EnglishSo basis of utilitarianism -- I'm sure you're familiar at least.
Så grunnleggende utilitarisme -- det er sikkert litt kjent.
EnglishHowever, if you'd like transfer your data from one account to another, this may be done on a per product basis.
Men hvis du vil overføre dataene fra én konto til en annen, kan du gjøre dette produktvis.
EnglishThe new subscription feature will allow you to charge users on a monthly or annual basis for content or services.
Med den nye abonnementsfunksjonen kan du belaste brukere for innhold eller tjenester på en månedlig eller årlig basis.
English1:50 The Digital Universe is the basis of our space show productions that we do -- our main space shows in the dome.
1:50 The Digital Universe er basisen for verdensromprogrammene som vi lager -- programmene som vi viser i planetariumet.
EnglishHangouts supports the current version and the 2 previous major releases of the browsers listed below on a rolling basis.
Hangouts støtter nåværende versjon og de to forrige større versjonene av nettleserne nedenfor etter hvert som de kommer.
EnglishIf you share a computer with someone on a regular basis, add new users within Chrome to keep your browsing settings separate.
Hvis du deler datamaskin med noen, kan du legge til nye brukere i Chrome for å holde nettleserinnstillingene deres adskilt.
EnglishIf you use Google Wallet to buy a subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis through Google Wallet.
Hvis du bruker Google Wallet til å kjøpe et abonnement, belastes du automatisk månedlig eller årlig via Google Wallet.

Synonymer (engelsk) for "basis":

basis