Engelsk-norsk oversettelse av "basics"

EN

"basics" norsk oversettelse

EN

basics {flertall}

volume_up
1. "basic knowledge"

Eksempler av "basics" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English2:21 So I think the basics are quite simple.
EnglishTo remove the Home button touch the Chrome menu > Settings > (Basics) Show Home button > slide the switch to the OFF position.
For å fjerne startsideknappen trykker du på Chrome-menyen > Innstillinger > (Grunnleggende) Vis startsideknappen > skyv bryteren til AV.
English16:56 That means that they can be students, young parents, and be able to sort of duck and dive around the basics of cooking, no matter what recession hits them next time.
16:56 Dette betyr at de kan være studenter, unge foreldre, og greie å liksom sneie innom grunnleggende kokekunst, uansett hva slags nedgangstider som kommer neste gang.