Engelsk-norsk oversettelse av "basically"

EN

"basically" norsk oversettelse

EN

basically {adverb}

volume_up
basically (også: merely, simply)
I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jeg murte rett og slett inn en datamaskin i en mur rundt slummen i New Delhi.
They basically went out on a date, and he says at the end that he didn't "achieve" her up till now.
De gikk rett og slett ut på en date, og han sier at hun var uoppnåelig fram til nå.
I mean basically they've weaned us on to these hits of sugar, salt and fat, and x, y, and z, and everyone loves them.
Jeg mener, de har rett og slett gjort oss avhengige av doser med sukker, salt og fett, og x, y og z.
basically

Eksempler av "basically" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThey are basically broadband, collaboration and encouragement put together.
De består hovedsaklig av bredbånd, samarbeid og oppmuntring, satt sammen.
English3:03 Basically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
3:03 I utgangspunktet erstatter vi, i livene våre, tilgjengelighet til tingene vi vil ha.
EnglishI basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jeg murte rett og slett inn en datamaskin i en mur rundt slummen i New Delhi.
EnglishThey're basically fouling up Earth's respiratory and circulatory systems.
Det de egentlig gjør er at de ødelegger jordas respiratoriske og sirkulatoriske systemer.
EnglishThey basically went out on a date, and he says at the end that he didn't "achieve" her up till now.
De gikk rett og slett ut på en date, og han sier at hun var uoppnåelig fram til nå.
EnglishHere's a key passage where he basically describes the staircase.
Her er et nøkkelutsnitt hvor han praktisk talt beskriver trappeoppgangen.
EnglishBasically, he's talking about all the marginalized in society.
I grunnen så snakker han om alle de som er marginaliserte i samfunnet.
EnglishAnd we're basically using mobility to get the access we need.
Og vi bruker i utgangspunktet mobilitet for å få tilgangen vi trenger.
English0:12 Basically, there's a major demographic event going on.
0:12 Hovedsaklig, så er det en stor demografisk hendelse som foregår.
EnglishAnd basically that if he doesn't show me that it works here, I don't believe anything he said.
Så enkelt forklart at hvis han ikke viser meg at det virker her så vil jeg ikke tro noe han har sagt.
EnglishAnd that's basically what's called a "power amplification system."
Dette er det vi kan kalle et kraftforsterkningssystem.
English7:40 Number one: temperature and carbon dioxide in the atmosphere go up and down basically in sync.
7:40 For det første: temperaturen og innholdet av karbondioksid i atmosfæren varierer hovedsakelig i takt.
EnglishThese are all basically portals into that one machine.
De er alle først og fremst åpninger inn til den ene maskinen.
EnglishAnd then he added, "We're basically a world unto ourselves.
Og så la han til: "Vi er en slags verden for oss selv."
EnglishBasically, we developed numerous mobile apps, every one of them explaining a particular concept in math.
Vi utviklet tallrike mobile applikasjoner, og hadde hver og en av dem forklare et bestemt matematisk konsept.
EnglishI mean basically they've weaned us on to these hits of sugar, salt and fat, and x, y, and z, and everyone loves them.
Jeg mener, de har rett og slett gjort oss avhengige av doser med sukker, salt og fett, og x, y og z.
EnglishA superorganism can basically take what it wants.
En superorganisme kan praktisk talt ta det den vil ha.
EnglishIt basically means to be human and to do the right thing.
EnglishIf you understand Orgel's Second Rule, then you understand why the Intelligent Design movement is basically a hoax.
Hvis du forstår denne regelen, så forstår du hvorfor Intelligent Design bevegelsen i praksis er lureri.
EnglishThat is the slurry being poured onto paper, basically.