Engelsk-norsk oversettelse av "basic"

EN

"basic" norsk oversettelse

EN

basic {adjektiv}

volume_up
Smiling is one of the most basic, biologically-uniform expressions of all humans.
Å smile er en av de mest grunnleggende, biologisk-ensartede uttrykkene til alle mennesker.
Grunnleggende funksjoner i frakoblet modus inkluderer følgende:
I'm saying that the capacity for self-transcendence is just a basic part of being human.
Jeg sier at kapasiteten for egentranscendens bare er en grunnleggende del av å være menneske.

Eksempler av "basic" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Jeg bruker min nettside for å illustrere ting som vil gi et grunnleggende bilde.
EnglishScroll to the bottom of an images results page and click Switch to basic version.
Rull ned til bunnen av bilderesultatsiden og klikk på Bytt til grunnleggende versjon.
EnglishIt's a different shape, but other than that it's the same basic limitation.
Den har ulik form, men ellers er det den samme grunnleggende begrensningen.
EnglishSmiling is one of the most basic, biologically-uniform expressions of all humans.
Å smile er en av de mest grunnleggende, biologisk-ensartede uttrykkene til alle mennesker.
EnglishNote: This setting is not available while using the basic HTML view of Gmail.
Merk: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du bruker enkel HTML-visning i Gmail.
EnglishAnd so this starting material is back to the basic building block.
Så dette oppstartmaterialet er tilbake til de fundamentale byggesteinene.
EnglishOne is -- the most basic one is -- people like to know things.
En av grunnene -- den mest grunnlegende -- er at mennesker liker å vite ting.
EnglishI'm saying that the capacity for self-transcendence is just a basic part of being human.
Jeg sier at kapasiteten for egentranscendens bare er en grunnleggende del av å være menneske.
English4:47 So I'd like to share with you the four basic steps required to make these materials.
4:47 Så jeg vil dele med dere de fire elementære stegene som er nødvendig for å lage disse materialene.
EnglishYou'll be able to preview the page and adjust basic printer and page settings, before printing.
Du kan forhåndsvise siden og justere standardinnstillinger for utskrift og side før du velger å skrive ut.
EnglishThese apps have access to basic data from your account, like your name, email, gender, or country.
Disse appene har tilgang til grunnleggende data fra kontoen din, som navnet, e-posten, kjønnet og landet.
EnglishIt's just a basic fact about being human that sometimes the self seems to just melt away.
Det er simpelthen en grunnleggende del av å være et menneske at noen ganger virker det som om jeg-et bare smelter bort.
EnglishOffice Web Apps allows you to create, edit, and share basic Word files from any modern browser.
Med Office Web Apps kan du opprette, redigere og dele vanlige Word-filer fra hvilken som helst moderne nettleser.
EnglishFind out more about standard view and basic HTML view.
Mer informasjon om standardvisning og enkel HTML-visning.
EnglishWe then process these husks with some basic equipment.
Vi prosesserer så disse skallene med litt enkelt utstyr.
EnglishOffice Web Apps allows you to create, edit, and share basic Excel files from any modern browser.
Med Office Web Apps kan du opprette, redigere og dele vanlige Excel-filer fra hvilken som helst moderne nettleser.
EnglishThis is about food and water, soil and climate, the basic practical and economic foundations of our lives.
Dette handler om mat og vann, jord og klima, det sentrale, praktiske og økonomiske fundamentet i våre liv.
English2:58 But it doesn't just happen in the very dry world of preclinical basic science cancer research.
2:58 Men det skjer ikke bare i den veldig tørre verdenen til preklinisk grunnleggende vitenskaplig kreftforskning.
EnglishBasic offline functionality includes:
Grunnleggende funksjoner i frakoblet modus inkluderer følgende:
EnglishOffice Web Apps allows you to create, edit, and share basic PowerPoint files from any modern browser.
Med Office Web Apps kan du opprette, redigere og dele vanlige Powerpoint-filer fra hvilken som helst moderne nettleser.