Engelsk-norsk oversettelse av "based"

EN

"based" norsk oversettelse

NO
NO
volume_up
base {subst.}
EN

based {adjektiv}

volume_up
Your value is not based on your valuables; it's based on a whole different set of things.
Hva du er verdt er ikke basert på verdisakene dine, det er basert på helt andre ting.
The weights are based on the incremental performance of the position.
Vektingen er basert på resultatutviklingen for posisjonen.
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Her er verden slik den ser ut, basert på landflate.

Eksempler av "based" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIn fact it's so prevalent that it cuts to the core of evidence-based medicine.
Faktisk er det så utbredt at det skjærer til kjernen av bevisbasert legevitenskap.
EnglishWe have to move to a model that is based more on principles of agriculture.
Vi må endre dette til en modell som er mer basert på prinsippene rundt landbruk.
EnglishThe text is based on the version of your app they are eligible to download.
Teksten er basert på versjonen av appen din brukeren er berettiget til å laste ned.
EnglishAnd I want to talk about what a Web based on that idea of relevance might look like.
Og jeg vil snakke om hvordan et Internett basert på den idéen om relevanse kan se ut.
EnglishYour search results will be unique to you, based on old and new ratings.
Søkeresultatene er unike for deg, og er basert på gamle og nye vurderinger.
EnglishTo opt out of ads based on user interest and demographic categories:
Slik velger du bort annonser basert på brukerinteresse- og demografikategorier:
EnglishYour value is not based on your valuables; it's based on a whole different set of things.
Hva du er verdt er ikke basert på verdisakene dine, det er basert på helt andre ting.
EnglishThis is based on your IP address and recent locations that you've saved.
Dette er basert på IP-adressen din og nylige posisjoner som du har lagret.
EnglishWe don't use personally identifiable information to show interest-based ads.
Vi bruker ikke personlig identifiserende informasjon for å vise interessebaserte annonser.
EnglishKyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.
Kyoto: begynnelsen på en kamp om å lage en traktatbasert organisasjon.
EnglishSearch tools will be different based on the type of results you’re looking at, but may include:
Søkeverktøyene varierer avhengig av resultattypen du ser på, men kan inkludere:
EnglishAutomatic location based on IPGeolocation contributes to improving your experience.
Automatisk posisjonering basert på IP-geoposisjonering bidrar til å forbedre opplevelsen din.
EnglishYour IP address is usually assigned based on a real-world location.
IP-adressen din angis vanligvis ut fra en plassering i den virkelige verden.
EnglishWe developed a system such that it had a markup language based on html.
Vi lagde et system slik at det var et "markup language" basert på HTML.
EnglishWeb-based applications are programs that are designed to be used entirely within the browser.
Nettbaserte apper er programmer som er utviklet for å brukes i nettleseren.
EnglishThis step does not apply to accounts based in Brazil, Argentina, India, Russia, or Taiwan.
Dette trinnet gjelder ikke for kontoer i Brasil, Argentina, India, Russland eller Taiwan.
EnglishAdvertisers can purchase video inventory based on clicks or impressions.
Annonsører kan kjøpe videobeholdning basert på klikk eller visninger.
English0:30 The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
0:30 Matematikkpensumet som vi har er basert på et grunnlag av aritmetikk og algebra.
EnglishThe default currency is based on the location of the developer's Google Wallet Merchant account.
Standardvalutaen er basert på plasseringen til utviklerens Google Wallet-selgerkonto.
EnglishWe recommend videos to you based on the playlist you currently have.
Vi anbefaler deg videoer basert på spillelisten du til enhver tid har.