Engelsk-norsk oversettelse av "base"

EN

"base" norsk oversettelse

volume_up
base {subst.}
NO
NO
NO

"base" engelsk oversettelse

EN
EN

base {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
base (også: basis)
base (også: basic)
We do not recommend that you block ad networks based on RPM.
Vi fraråder å blokkere annonsenettverk på grunnlag av RPM.
0:30 The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
0:30 Matematikkpensumet som vi har er basert på et grunnlag av aritmetikk og algebra.
Poengene beregnes på grunnlag av flere faktorer:
2. "headquarters"
NO

base {hankjønn}

volume_up

Eksempler av "base" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishHaving your app indexed helps you increase engagement with your app and broaden your user base.
Hvis du indekserer en app, kan det øke engasjementet rundt appen og få flere til å bruke den.
EnglishBrowse our comprehensive knowledge base or get free live support through the Origin Help page.
Se gjennom vår omfattende kunnskapsbase, eller få gratis direktestøtte fra hjelpesiden hos Origin.
EnglishIf you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches the sea.
Viss du lurer på korleis havet stig frå landbasert issmelting, her ser du kvar elva når havet.
EnglishSo in the morning, you see which direction the sunflower is facing, and you mark it on the blank area in the base.
Så om morgenen ser du hvilken vei den peker, og så markerer du det ved foten.
EnglishGoogle Play Game Services Statistics gives you more insight into your player base, and player engagement.
Statistikken over spilltjenestene på Google Play kan gi deg mer innsikt i spillerdeltakelse og spillerbasen din.
EnglishThey have a biological base, just like the Oryx.
EnglishIf you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Om du drar i endene under knuten, vil du se at knuten orienterer seg selv langs aksen til skoen.
EnglishOnce you find the right fit, you can use your findings as a base for strategic business decisions.
Når du har funnet løsningen som fungerer best, kan du bruke resultatene som utgangspunkt for strategiske beslutninger i bedriften.
EnglishTwin suicide car bombings killed eight Iraqis and wounded dozens more near a coalition base north of Baghdad.
To selvmordsbombere drepte 8 irakere og skadet mange flere i et dobbelt bilbombeangrep nær en militærbase nord for Bagdad...
English5:24 We wanted to see if the most common fish in the deep ocean, at the base of the food chain, was ingesting these poison pills.
5:24 Vi ville undersøke om de vanligste fiskene i dyphavet, på bunnen av næringskjeden, spiste disse giftpillene.
EnglishIf you find that one of your traffic sources is sending you a lot of traffic that's not quite your desired user base, then you can make appropriate changes.
Hvis du finner ut at én av trafikkildene sender deg mange uønskede brukere, kan du gjøre nødvendige endringer.
EnglishAndroid app developers can distribute their applications to a limited, internal user base through the Google Play private channel.
Utviklere av Android-apper kan distribuere appene sine til en begrenset, intern brukerbase gjennom Google Plays private kanal for Google Apps.
EnglishPlayer stats help you understand more detail about your player base, and make informed decisions when updating your game.
Spillerstatistikken hjelper deg med å forstå spillerbasen din på en mer detaljert måte og ta mer velfunderte beslutninger når du oppdaterer spillet ditt.
English4:20 Now, we had to start somewhere, and so Noam and I decided to base our cathedral, so to speak, on the simplest possible building block, which is something called NAND.
4:20 Nå, vi var nødt å begynne et sted, så Noam og jeg valgte å basere katedralen vår, så og si, på den enklest mulige byggesteinen, som er noe som kalles NAND.