Engelsk-norsk oversettelse av "bars"

EN

"bars" norsk oversettelse

NO
volume_up
bar {subst.}
EN

bars {flertall}

volume_up
1. alminnelig
When the value decreases, the bars get shorter.
Når verdien synker, blir stolpene kortere.
This highly versatile bar graph consists of horizontal bars whose lengths are proportional to amounts or quantities.
Det svært fleksible stolpediagrammet består av horisontale stolper der lengden på stolpene er proporsjonal med beløp eller mengde.
Since the totals are reported in ascending order, as the value of y increases, the bars appear longer towards the bottom of the graph.
Summene er oppført i stigende rekkefølge, og når verdien for y øker, strekkes stolpene lenger oppover i diagrammet.
This highly versatile bar graph consists of horizontal bars whose lengths are proportional to amounts or quantities.
Det svært fleksible stolpediagrammet består av horisontale stolper der lengden på stolpene er proporsjonal med beløp eller mengde.
2. "a prisoner behind bars"
bars (også: lattice)

Eksempler av "bars" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou can also use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+B to quickly toggle the bar’s display.
Du kan også bruke hurtigtasten Ctrl+Shift+B på tastaturet for å raskt skjule eller vise raden.
EnglishWe know within precise error bars there how close it is.
Vi vet, innenfor fastsatte feilmarginer, hvor nært vi er.
EnglishAnd I was always going off to crowded bars when I really would have preferred to just have a nice dinner with friends.
Jeg gikk alltid på stappfulle barer mens jeg egentlig ville ha foretrukket en koselig middag med venner.
EnglishNow there's venues like this, a discotheque, and there's jukeboxes in bars, where you don't even need to have a band.
Nå fins spillesteder som dette, et diskotek, og der fins jukebokser i barer, hvor du ikke engang trenger et band.
EnglishWhen the value decreases, the bars get shorter.
EnglishAre the signal bars in the network icon lit?
English"One has only to glance at its press films, fashion shows, beauty contests, ballrooms, wine bars and broadcasting stations."
"Man trenger bare å kaste et blikk på filmer, moteshow, skjønnhetskonkurranser, ballsaler, vinbarer og radiostasjoner."
EnglishThis highly versatile bar graph consists of horizontal bars whose lengths are proportional to amounts or quantities.
Det svært fleksible stolpediagrammet består av horisontale stolper der lengden på stolpene er proporsjonal med beløp eller mengde.
EnglishSince the totals are reported in ascending order, as the value of y increases, the bars appear longer towards the bottom of the graph.
Summene er oppført i stigende rekkefølge, og når verdien for y øker, strekkes stolpene lenger oppover i diagrammet.
EnglishThe bars represent survival time taken from the era in which there was only chemotherapy, or surgery, or radiation available.
Og søylene representerer overlevelsesperioden fra tiden hvor det kun var kemoterapi, eller kirurgi eller stråling som var tilgjengelig.
EnglishAnd you're telling him what we're talking about, about our whole data revolution and all this -- maybe even hum a few bars of our theme music.
Og du forteller ham hva vi snakker om, om hele vår datarevolusjon og alt dette -- kanskje til og med nynner noen strofer fra vår temasang.