Engelsk-norsk oversettelse av "bar"

EN

"bar" norsk oversettelse

volume_up
bar {subst.}
NO
NO

"bar" engelsk oversettelse

EN
EN

bar {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
It's like a guy inviting you around the campfire, or somebody in a bar saying, "Here, let me tell you a story.
Det er som å ha en fyr som inviterer dere bort til leirbålet, eller noen i en bar som sier, "Kom her så skal jeg fortelle deg en historie.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
bar (også: crossbar)
volume_up
linje {m / f} (horisontal)
You’ll see a bar with various app icons appear.
Da vises en linje med flere appikoner.
In addition, to get a deep-dive view of how a certain dimension is performing over a particular time period, click on a bar chart line of your choice.
Klikk på en linje i stolpediagrammet hvis du vil ha et detaljert innblikk i resultatene for en bestemt dimensjon i løpet av en avgrenset tidsperiode.
bar (også: crossbar)
volume_up
stripe {m / f} (horisontal)
2. "unit of pressure"
bar
volume_up
bar {m} (måleenhet for trykk)
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
It's like a guy inviting you around the campfire, or somebody in a bar saying, "Here, let me tell you a story.
Det er som å ha en fyr som inviterer dere bort til leirbålet, eller noen i en bar som sier, "Kom her så skal jeg fortelle deg en historie.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
NO

bar {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
bar (også: linje, stripe)
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Det er som å ha en fyr som inviterer dere bort til leirbålet, eller noen i en bar som sier, "Kom her så skal jeg fortelle deg en historie.
It's like a guy inviting you around the campfire, or somebody in a bar saying, "Here, let me tell you a story.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
2. "måleenhet for trykk"
bar
volume_up
bar {subst.} (unit of pressure)
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Pressing the Escape key when a menu is expanded will close the menu bar.
Det er som å ha en fyr som inviterer dere bort til leirbålet, eller noen i en bar som sier, "Kom her så skal jeg fortelle deg en historie.
It's like a guy inviting you around the campfire, or somebody in a bar saying, "Here, let me tell you a story.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.
Pressing Escape again will get your focus out of the menu bar and into the top-level bar that allows you to navigate to different Google applications and your Google Docs “Options” menu.

Eksempler av "bar" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishClick the icon in the omnibox to place a link for the page on the bookmarks bar.
Klikk på ikonet i søkefeltet for å plassere en kobling til siden på bokmerkeraden.
EnglishThe easiest way to create a bookmark is to click the icon in the address bar.
Den enkleste måten å lage et bokmerke på er å klikke på -ikonet i adressefeltet.
EnglishThe X- and Y-Axes adjust to accommodate the metrics selected for the bar graphs.
X- og Y-aksene justeres i samsvar med verdiene som er angitt for stolpediagrammene.
EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
I labben simulerte vi svulstangiogenestesi her representert ved en svart søyle.
EnglishAlternatively, you can click Users in the menu bar to switch to another user.
Alternativt kan du klikke på Brukere på menyraden for å bytte til en annen bruker.
EnglishYou can see all your browsing history by typing chrome:history in the address bar.
Du kan se hele nettleserloggen din ved å skrive chrome:logg i adressefeltet.
EnglishYou can hide the bookmarks bar that is docked by default underneath the address bar.
Du kan skjule bokmerkeraden som er forankret som standard under adressefeltet.
EnglishVolume: Hover over the video player and drag the bar to adjust your volume.
Volum: Hold markøren over videospilleren og dra i søylen for å justere volumet.
EnglishYou can control playback using the Now Playing bar at the bottom of the screen.
Du kan kontrollere avspillingen via Spilles av nå-feltet nederst på siden.
Englishextensions), first confirm the download by clicking Save on the downloads bar.
bekrefter du nedlastingen ved å først klikke på Lagre i nedlastingsraden.
EnglishTo translate the page, click Translate in the box that appears under the address bar.
For å oversette siden klikker du på Oversett i boksen som vises under adressefeltet.
EnglishTo create a bookmark for the page you’re on, click the icon in the address bar.
For å opprette et bokmerke for den gjeldende siden klikker du på ikonet i adressefeltet.
EnglishTo create a folder, right-click the bookmarks bar and select Add folder.
Du oppretter en mappe ved å høyreklikke på bokmerkeraden og velge Legg til mappe.
EnglishA bar chart shows the comparison of how one element is performing compared to another.
Stolpediagrammet viser resultatene for ett element sammenlignet med et annet.
EnglishTo dismiss the translation bar without translating the page, touch X or Nope.
Hvis du vil lukke oversettelseslinjen uten å oversette siden, trykker du på X eller Nei.
EnglishKeep the bookmark bar docked underneath the omnibox to get easy access to your bookmarks.
Ha bokmerkeraden festet under søkefeltet for å få rask tilgang til bokmerkene dine.
EnglishMenu: Click the Menu bar near the top of your screen to access the following features:
Meny: Klikk på Meny-feltet øverst på siden for å åpne følgende funksjoner:
EnglishDrag this bookmarklet to the Google Chrome bookmarks bar: Google Bookmark
Dra dette minibokmerket til bokmerkeraden i Google Chrome: Google-bokmerke
EnglishWhenever the browser blocks pop-ups for a site, the icon appears in the address bar.
Når nettleseren blokkerer forgrunnsvinduer for et nettsted, vises ikonet i adressefeltet.
EnglishWhen the bookmarks bar is undocked, you can always find it at the top of the New Tab page.
Hvis bokmerkeraden ikke er forankret, finner du den øverst på siden Ny fane.