Engelsk-norsk oversettelse av "banner"

EN

"banner" norsk oversettelse

NO

"banner" engelsk oversettelse

EN
EN

banner {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
Loddrett banner (120 x 240)
If you're using one of the Leaderboard or Banner formats, the URL will not be visible when the full number of ads is displayed.
Hvis du bruker et av Leaderboard- eller Banner-formatene, er ikke nettadressen synlig når alle annonsene vises.
For example, the banner ad format will display up to 2 ads horizontally across the page and the skyscraper will display up to 4 ads vertically.
Banner-formatet viser for eksempel opptil to annonser horisontalt på tvers av siden, og skyskraper-formatet viser opptil fire annonser vertikalt.
banner (også: color)
2. "large sign"
banner
Loddrett banner (120 x 240)
If you're using one of the Leaderboard or Banner formats, the URL will not be visible when the full number of ads is displayed.
Hvis du bruker et av Leaderboard- eller Banner-formatene, er ikke nettadressen synlig når alle annonsene vises.
For example, the banner ad format will display up to 2 ads horizontally across the page and the skyscraper will display up to 4 ads vertically.
Banner-formatet viser for eksempel opptil to annonser horisontalt på tvers av siden, og skyskraper-formatet viser opptil fire annonser vertikalt.
3. "flag"
banner (også: flag, flag)
NO

banner {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
banner (også: fane)
Vertical banner (120 x 240)
Hvis du bruker et av Leaderboard- eller Banner-formatene, er ikke nettadressen synlig når alle annonsene vises.
If you're using one of the Leaderboard or Banner formats, the URL will not be visible when the full number of ads is displayed.
Banner-formatet viser for eksempel opptil to annonser horisontalt på tvers av siden, og skyskraper-formatet viser opptil fire annonser vertikalt.
For example, the banner ad format will display up to 2 ads horizontally across the page and the skyscraper will display up to 4 ads vertically.
2. "fane"
banner
volume_up
banner {subst.} (large sign)
Vertical banner (120 x 240)
Hvis du bruker et av Leaderboard- eller Banner-formatene, er ikke nettadressen synlig når alle annonsene vises.
If you're using one of the Leaderboard or Banner formats, the URL will not be visible when the full number of ads is displayed.
Banner-formatet viser for eksempel opptil to annonser horisontalt på tvers av siden, og skyskraper-formatet viser opptil fire annonser vertikalt.
For example, the banner ad format will display up to 2 ads horizontally across the page and the skyscraper will display up to 4 ads vertically.

Eksempler av "banner" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you're using one of the Leaderboard or Banner formats, the URL will not be visible when the full number of ads is displayed.
Hvis du bruker et av Leaderboard- eller Banner-formatene, er ikke nettadressen synlig når alle annonsene vises.
EnglishWe have this banner in our offices in Palo Alto, and it expresses our view of how we should try to relate to the future.
Vi har dette banneret i våre kontorer i Palo Alto, og det uttrykker vårt syn på hvordan vi skulle prøve å forholde oss til framtiden.
EnglishVertical banner (120 x 240)
EnglishCompanion banner code can be inserted into your page and allow you to show a related text, image, or flash ad while rendering a video ad.
Setter du inn en tilleggsbannerkode på siden din, kan du vise en relatert tekst-, bilde- eller Flash-annonse sammen med en videoannonse.
EnglishWhile acting as your page, you’ll see a banner with the message: “No one can see your posts until you configure your audience settings.”
Mens du opptrer som siden din ser du et banner med følgende melding: «Ingen kan se innleggene dine før du har konfigurert målgruppeinnstillingene».
EnglishFor example, the banner ad format will display up to 2 ads horizontally across the page and the skyscraper will display up to 4 ads vertically.
Banner-formatet viser for eksempel opptil to annonser horisontalt på tvers av siden, og skyskraper-formatet viser opptil fire annonser vertikalt.
EnglishWhat's hot and recommended posts may also show in the 'All circles' stream on your Home page with a banner at the top of the post that says What's Hot and Recommended on Google+.
Det kan også være at Hva skjer?-innlegg og anbefalte innlegg vises i Alle kretser-strømmen på startsiden din med et banner øverst der det står Hva skjer og hva anbefales på Google+?.

Synonymer (engelsk) for "banner":

banner