Engelsk-norsk oversettelse av "ballet"

EN

"ballet" norsk oversettelse

NO
EN

ballet {substantiv}

volume_up
1. "classical form of dance"
Now, ballet requires an extraordinary level of expertise and a high level of skill, and probably a level of initial suitability that may well have a genetic component to it.
Men, ballett krever et ekstraordinært nivå av ekspertise og et høyt nivå av dyktighet, og sannsynligvis et nivå av egnethet til å begynne med som kan tenkes å ha en genetisk komponent i seg.

Eksempler av "ballet" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe delight at ballet virtuosos and tap dancers you will see later on.
Vi fryder oss over ballettvirtuoser og steppere som dere vil se senere.
EnglishI used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see.
Jeg var med i styret i Royal Ballet, i England, som dere kan se.
EnglishAnybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Har noen sett en ballettdansers tær når de går ut av tåstillingen?
EnglishNow, ballet requires an extraordinary level of expertise and a high level of skill, and probably a level of initial suitability that may well have a genetic component to it.
Men, ballett krever et ekstraordinært nivå av ekspertise og et høyt nivå av dyktighet, og sannsynligvis et nivå av egnethet til å begynne med som kan tenkes å ha en genetisk komponent i seg.
EnglishNow, sadly, neurological disorders such as Parkinson's disease gradually destroy this extraordinary ability, as it is doing to my friend Jan Stripling, who was a virtuoso ballet dancer in his time.
Men, desverre ødelegger neurologiske sykdommer som Parkinsons gradvis denne unike evnen, som det gjør med vennen min, Jan Stripling, som var en virtuos ballettdanser i sin tid.

Synonymer (engelsk) for "ballet":

ballet