Engelsk-norsk oversettelse av "ball"

EN

"ball" norsk oversettelse

volume_up
ball {subst.}
NO
NO
NO
NO
NO

"ball" engelsk oversettelse

EN
EN
EN
EN

ball {substantiv}

volume_up
8:50 Striking a moving ball is a necessary skill in many sports.
8:50 I mange sporter er det å treffe en ball i bevegelse er en nødvendig ferdighet.
NO

ball {hankjønn}

volume_up
ball (også: fotball, kule)
8:50 I mange sporter er det å treffe en ball i bevegelse er en nødvendig ferdighet.
8:50 Striking a moving ball is a necessary skill in many sports.

Eksempler av "ball" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English8:50 Striking a moving ball is a necessary skill in many sports.
8:50 I mange sporter er det å treffe en ball i bevegelse er en nødvendig ferdighet.
EnglishTwenty milliseconds later, the whole process is repeated until the quad strikes the ball.
Tjue millisekunder senere så gjentas hele prosessen på nytt til helikopteret treffer ballen.
English10:32 They perform an extremely dynamic and collective maneuver to launch the ball back to me.
10:32 De gjennomfører en ekstremt dynamisk og kollektiv manøver for å slå ballen tilbake til meg.
EnglishWe then next calculate how the quad should hit the ball so that it flies to where it was thrown from.
Deretter må vi kalkulere hvordan helikopteret skal treffe ballen slik at den flyr tilbake der den kom fra.
EnglishIt's not too big -- about the size of a golf ball.
Den er ikke så stor -- omtrent på størrelse med en golfball.
English11:02 The algorithms to do this are very similar to what the single quad used to hit the ball back to me.
11:02 Algoritmene for å gjøre dette er veldig like sammenlignet med det ene helikopteret som returnerte ballen til meg.
EnglishYou're making a lot of money off that little ball.
EnglishAnd I curl up into a little fetal ball.
EnglishSo the top curve shows the body weight of a genetically obese mouse that eats nonstop until it turns fat, like this furry tennis ball.
Den øverste kurven er kroppsvekten til en genetisk overvektig mus som spiser kontinuerlig, inntil den blir feit som denne hårete tennisballen.
English16:21 Two and a half weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers.
16:21 To og en halv uke etter blødningen gikk legene inn og fjernet en blodklump på størrelse med en golfball, som presset på språksenteret.