Engelsk-norsk oversettelse av "bad"

EN

"bad" norsk oversettelse

NO

"bad" engelsk oversettelse

EN

bad {adjektiv}

volume_up
1. alminnelig
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
bad (også: poor)
2. "tricky; stressful; unpleasant"
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
3. "evil, wicked"
bad
volume_up
dårlig {adj.} (slem, ond)
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
bad
volume_up
ond {adj.} (slem, ond)
9:29 My belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
9:29 Min tro er at man ikke trenger å gjøre seg ond for å se på disse problemstillingene.
4. "faulty; not functional"
bad
volume_up
ødelagt {adj.} (fungerer ikke lenger)
5. "not suitable or fitting"
bad
volume_up
dårlig {adj.} (ikke passende eller riktig)
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
bad
volume_up
gal {adj.} (ikke passende eller riktig)
6. "of breath: malodorous"
bad
volume_up
dårlig {adj.} (ånde)
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
7. "not good"
bad
volume_up
dårlig {adj.} (motsatt av bra/god)
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
And whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
Bad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
NO

bad {intetkjønn}

volume_up
bad
volume_up
bath {subst.} (act of bathing)
bad
volume_up
bath {subst.} (room)
bad (også: baderom)
bad (også: toalett, do, WC, dass)
volume_up
toilet {subst.} (bathroom with toilet)

Eksempler av "bad" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou feel good when you do something right, you feel bad when you do something wrong.
Det føles bra når du gjør noe riktig, det føles dårlig når du gjør noe galt.
EnglishAnd the tone from the email was, you know, it had been a very bad day, obviously.
Og måten han skrev e-posten på, tydet på at det hadde vært en dårlig dag.
EnglishToo bad nobody ever woke up to it, and they've been trying to suppress it since then.
Bare synd at ingen tok det til seg, og de har prøvd å undertrykke det siden.
EnglishAnd whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
Og hvilket som helst tall dere tenker på er sannsynligvis ikke så dårlig som dette.
EnglishEven quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
English9:29 My belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
9:29 Min tro er at man ikke trenger å gjøre seg ond for å se på disse problemstillingene.
EnglishNow, bad weather comes in, just land, fold up the wings, drive home.
Se for deg det dårlige været komme, bare land, fold sammen vingene, og kjør hjem.
EnglishHelp keep the bad guys out of your account by using both your password and your phone.
Hold skurkene ute av kontoen din ved å bruke både passord og telefonen.
EnglishI mean, for as much good that kind of comes out of this environment, there is plenty of bad.
Jeg mener, for så mye bra som kommer fra et slikt miljø, er det mye dårlig.
English13:58 Well now, how are we going to tell the good memes from the bad memes?
13:58 Vel, hvordan kan vi nå skille de gode fra de dårlige memene?
EnglishAs I thought about that later on, I came up with a saying, which is, "I collect bad wines."
Ettersom jeg tenkte på det senere, laget jeg et uttrykk, som er "jeg samler på dårlige viner."
EnglishMexico, Australia, Germany, India, China, all have massive problems of obesity and bad health.
Mexico, Australia, Tyskland, India, Kina, har alle enorme problemer med fedme og dårlig helse.
EnglishRemember that good things come in threes and so do bad things.
Husk at gode ting kommer i trefold og det gjør også dårlige ting.
EnglishOur parents teach us that: praise with the good, scold with the bad.
Våre foreldre lær oss: ros med det gode, ris med det gale.
EnglishAnd so, you know, 390 percent approval rating ain't so bad.
Og så, dere vet, 390 prosent erkjennelse rating er ikke så verst.
EnglishBad example: site layout that pushes content below the fold
Dårlig eksempel: nettstedutforming som flytter innhold til en del av nettsiden som ikke er synlig
EnglishWhenever they say there's these long-term problems, we can't say, "Oh, you're the messenger with bad news?
Når de sier det vi har langsiktige budsjett problemer, kan vi ikke si, "Så du har dårlig nyheter altså?
English(Laughter) And then I said, "It's bad, right?"
(Latter) (Applaus) Takk. Så gjør hun slik som dette.
EnglishIt's a school where you do learn reading -- one of my favorites -- writing -- I was bad at it -- arithmetic.
Det er en skole der du lærer å lese -- en av mine favoritter -- skrive -- jeg var dårlig på det -- matematikk.
EnglishThis, all this bad news, is preventable.
Dette, alle disse dårlige nyhetene, er det mulig å hindre.