Engelsk-norsk oversettelse av "bacterium"

EN

"bacterium" norsk oversettelse

EN

bacterium {substantiv}

volume_up
3:01 The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
3:01 Hintet i denne retning kom fra en annen marin bakterie ved navn Vibrio fischeri.
This bacterium has the special property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies make light.
Denne bakterie har den spesielle egenskap at den lager lys, eller bioluminescens, som lysbiller [også kalt "Sankthansormer"] lager lys.
What the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Det viktige vi lærte her er at hver bakterie har nøyaktige det samme enzym og lager nøyaktig samme molekyl.

Eksempler av "bacterium" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:01 The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
3:01 Hintet i denne retning kom fra en annen marin bakterie ved navn Vibrio fischeri.
EnglishThey either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
Antibiotika sprenger bakteriemembranen, eller endrer bakterien slik at den ikke kan replisere DNA'et.
EnglishWhat the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Det viktige vi lærte her er at hver bakterie har nøyaktige det samme enzym og lager nøyaktig samme molekyl.
EnglishWhat you know is that when that bacterium gets into the animal, in this case, a mouse, it doesn't initiate virulence right away.
Dere vet at når bakterien kommer seg inn i dyret, i dette tilfelle, en mus, vil den vente med å angripe verten.
EnglishThis bacterium has the special property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies make light.
Denne bakterie har den spesielle egenskap at den lager lys, eller bioluminescens, som lysbiller [også kalt "Sankthansormer"] lager lys.
English6:57 First we figured out how this bacterium does this, but then we brought the tools of molecular biology to this to figure out really what's the mechanism.
6:57 Først fant vi ut hvordan bakterien gjør dette, men så benyttet vi verktøy fra molekylærbiologien for å finne den reelle virkemåten.

Synonymer (engelsk) for "bacterium":

bacterium
English