Engelsk-norsk oversettelse av "background"

EN

"background" norsk oversettelse

EN

background {substantiv}

volume_up
background
Talent, background, education, freedom, networks, opportunities, wealth, ideas, creativity.
Talent, bakgrunn, utdannelse, frihet, nettverk, muligheter, rikdom, ideer, kreativitet.
Right-click the background area and select Set Wallpaper.
Høyreklikk på bakgrunnsområdet, og velg Angi bakgrunn.
As a cube, on a black background, as seen through a piece of Swiss cheese.
Som en terning, på en svart bakgrunn, som om vi ser den gjennom et stykke av sveitser ost.

Eksempler av "background" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishNormally updates happen in the background when you close and reopen your browser.
Normalt skjer oppdateringene i bakgrunnen når du lukker og åpner nettleseren din.
EnglishYou can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
Du kan deaktivere alle bakgrunnsapper slik at de ikke kjører når du lukker Chrome.
EnglishWhen you right-click the icon, a list of running background apps will appear.
Når du høyreklikker på ikonet, vises en liste over bakgrunnsapper som kjører.
EnglishDisplay one of our background images by selecting a category and choosing an image.
Du kan velge en av bakgrunnsbildene våre ved å velge kategori og bilde.
EnglishAs a cube, on a black background, as seen through a piece of Swiss cheese.
Som en terning, på en svart bakgrunn, som om vi ser den gjennom et stykke av sveitser ost.
EnglishAnd there's this loud, thrilling music in the background, this wild music.
Og det er den der høye, spennende musikken i bakgrunnen, vill musikk.
EnglishTalent, background, education, freedom, networks, opportunities, wealth, ideas, creativity.
Talent, bakgrunn, utdannelse, frihet, nettverk, muligheter, rikdom, ideer, kreativitet.
EnglishMany extensions and web apps use background pages in order to carry out their functions.
Mange utvidelser og nettbaserte apper bruker bakgrunnssider for å utføre funksjonene sine.
EnglishIf they click Okay, their Gmail background will automatically change to your custom theme.
Hvis de klikker på OK, endres bakgrunnen deres automatisk til det tilpassede temaet ditt.
EnglishI particularly like the Ganesh in the background, talking on the cell phone.
Jeg liker særlig at Ganesh i bakgrunnen snakker på mobiltelefon.
EnglishHave a picture of your dog that you'd like to make your background theme?
Har du et bilde av hunden din som du vil bruke som bakgrunnstema?
EnglishIf you look in the middle background, you can see the calving face bobbing up and down like a yo-yo.
I bakgrunnen, midt på bildet, kan dere se kalvingsfronten duppe opp og ned som en jojo.
EnglishPersonalize your Gmail by choosing a background theme, which adds some additional flair to your inbox.
Gi Gmail et personlig preg ved å velge et bakgrunnstema – så blir innboksen din enda finere.
EnglishRight-click the background area and select Set Wallpaper.
Høyreklikk på bakgrunnsområdet, og velg Angi bakgrunn.
EnglishFor that reason, we want you to be able to see when background pages are running and how much resources they’re using.
Derfor vil vi at du skal kunne se når bakgrunnssider kjører og hvor store ressurser de bruker.
EnglishI have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Jeg har en veldig spesiell bakgrunn, holdning og tilnærmingsmåte til den virkelige verden, fordi jeg er illusjonist.
EnglishBackground pages allow extensions and apps to do great things, but they also require computer resources.
Bakgrunnssider gjør at utvidelser og programmer kan gjøre ekstra mye, men de krever også ressurser av datamaskinen.
EnglishThis is the WMAP microwave background that we see.
EnglishIn order to close Google Chrome completely when background apps are running, select Exit from the Chrome menu (Quit on a Mac).
For å lukke Google Chrome fullstendig når bakgrunnsapper kjører, velger du Avslutt fra Chrome-menyen.
EnglishAre they just background noise from a soundtrack stuck on repeat when people say things like, "Kids can be cruel."
Er de bare bakgrunnsstyøy fra et lydspor satt på repetisjon når folk sier sånn som, "Barn kan være ondskapsfulle."