Engelsk-norsk oversettelse av "back"

EN

"back" norsk oversettelse

volume_up
back {subst.}
NO
NO
NO

"back" engelsk oversettelse

EN
EN

back {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
2. "the rear of body"
We back so far up we're finally seeing a containment around us -- the afterglow of the Big Bang.
Vi er så langt bak at vi ser et teppe rundt oss -- etterslepet av Big Bang.
When a woman stands up and says, "No, I won't go to the back of the bus," she didn't just affect her life.
Når en kvinne reiser seg og sier, "Nei, jeg vil ikke gå bak i bussen," påvirket hun ikke kun sitt eget liv.
She was six and she was at the back, drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention, and in this drawing lesson she did.
Hun var seks år og hun satt langt bak og tegnet.
back (også: ridge, ridge, ridge)
du klør min rygg, og jeg klør din
3. "the reverse side"
4. sport
For more information about TalkBack and Android accessibility features, visit TalkBack Help.
Du finner mer informasjon om TalkBack og Androids tilgjengelighetsfunksjoner i TalkBack-brukerstøtten.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.
Pressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.
NO

back {hankjønn}

volume_up
1. sport
back
Du finner mer informasjon om TalkBack og Androids tilgjengelighetsfunksjoner i TalkBack-brukerstøtten.
For more information about TalkBack and Android accessibility features, visit TalkBack Help.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.
Pressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.

Eksempler av "back" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
EnglishWhen you have a digital camera, how do you get the pictures back to your computer?
Når du har et digitalt kamera, hvordan får du overført bildene til datamaskinen?
EnglishIf this doesn't resolve the problem, we recommend turning the feature back on.
Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du aktiverer funksjonen på nytt.
EnglishSo, I wanted to say, Paul, I'm happy you're here, because I know you have my back.
Så jeg ønsker å si: "Paul - jeg er glad du er her, for jeg vet at du støtter meg."
EnglishSo I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
Så jeg ringte tilbake og sa: "Hør her Amy, si til TED gjengen at jeg ikke kommer.
EnglishYou have to convey the actual content -- here we get back to the container metaphor.
Du må fremstille det faktiske innhold -- her går vi tilbake til boksmetaforen.
English(Laughter) Which just, I hope in 100 years, people will look back and go, "Wow."
(Latter) Noe som jeg håper at om hundre år folk vil se tilbake på og tenke, "Utrolig!"
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Så jeg tenkte, at dette er min sjanse til å slå den tilbake med min målestav.
EnglishWe’re constantly working to enhance the Google Play experience, so check back soon.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Google Play-opplevelsen, så kom tilbake snart.
EnglishBut to come back, where I am at the animal species, there is things to see.
For å komme tilbake til hvor jeg var med dyreartene, der er ting å legge merke til.
EnglishAnd I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
Og jeg lovte å komme tilbake for å gi dere en oppdatering om hvordan maskinen fungerer.
EnglishInstead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
I stedet for å presse vannet ut, brukte de kanalene til å trekke vannet inn.
EnglishPut them on and your productivity goes back up to triple what it would be.
Bruker dem og produktiviteten øker igjen til tre ganger det det ellers hadde blitt.
EnglishAnd you would think she would take that money and put it back into her education.
Og du skulle tro hun ville ta de pengene og legge dem i utdannelsen sin.
EnglishThe teacher only raises the question, and then stands back and admires the answer.
Læreren stiller bare spørsmålet, og trer så tilbake og beundrer svarene.
EnglishYou've probably heard all this before, but let's just go back over it.
Dere har antagelig hørt alt dette tidligere, men la oss gå over det én gang til.
EnglishWe’ll revert your settings back to the way they were before you started the experiment.
Vi tilbakestiller innstillingene dine til slik de var før du startet eksperimentet.
English0:15 The decorative use of wire in southern Africa dates back hundreds of years.
0:15 Bruken av ledninger som dekorasjon det sørlige Afrika dateres hundrevis av år tilbake.
English14:33 Patrick Ewing, who played for Georgetown in the '80s, comes back every summer.
14:33 Patrick Ewing, som spilte for Georgetown på 80-tallet, kommer tilbake hver sommer.
EnglishBut you may be wondering how do you keep users coming back again and again?
Men du lurer kanskje på hvordan du sørger for at brukere kommer tilbake igjen og igjen?