Engelsk-norsk oversettelse av "axis"

EN

"axis" norsk oversettelse

volume_up
axis {subst.}
NO
NO
NO
NO
EN

axis {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
To help you read a graph and measure the information, graphs are plotted with the use of X and Y axes.
For at det skal være enkelt å lese diagrammet og tolke informasjonen, har diagrammene en X-akse og en Y-akse.
2. "geometry: imaginary line"
To help you read a graph and measure the information, graphs are plotted with the use of X and Y axes.
For at det skal være enkelt å lese diagrammet og tolke informasjonen, har diagrammene en X-akse og en Y-akse.

Eksempler av "axis" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe X-axis is the line on the graph that runs horizontally from left to right.
X-aksen er linjen som går horisontalt fra venstre til høyre i diagrammet.
EnglishAnd this is just very simple -- time is on the X-axis and the force is on the Y-axis.
Dette er helt enkelt: Tiden vises på x-aksen- -og kraften er på y-aksen.
EnglishWhat we are showing here is -- on this axis here, I'm showing percent of infected adults.
Hva vi viser her -- på denne aksen her viser jeg prosenten smittede voksne.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Jeg vil vise inntekt per person på denne aksen i steden for, fattige her nede, og rike der oppe.
EnglishThe Y-axis is the line on the graph that runs vertically from the bottom up.
Y-aksen er linjen som går vertikalt oppover i diagrammet.
EnglishA Y2-axis is displayed as a second vertical line which appears on the right side of the graph.
Y2-aksen vises som en ekstra vertikal linje til høyre i diagrammet.
EnglishOn this axis, as I used to have income per person in comparable dollar.
Langs denne aksen har jeg inntekt i sammenliknbare dollar.
EnglishAlong the y-axis, you have a scale from zero to 10, and along the x-axis, you have, of course, the five senses.
På y-aksen går skalaen fra null til 10. og på x-aksen ligger da de fem sansene.
EnglishAnd on that axis I have life expectancy, the health of people.
Og på denne aksen har jeg forventet livslengde, folkets helse.
EnglishAnd on this axis, I'm showing dollars per person in income.
Og på denne aksen viser jeg dollar per person i inntekt.
EnglishAnd if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe.
Og om du drar i endene under knuten, vil du se at knuten orienterer seg på tvers av skoen.
EnglishIf you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Om du drar i endene under knuten, vil du se at knuten orienterer seg selv langs aksen til skoen.
EnglishThe Y2-axis enables you to see two sets of data on a single graph even when the values measured are different.
Y2-aksen gir deg muligheten til å se på to datasett i det samme diagrammet, selv når du måler forskjellige verdier.
English13:01 And that's what I proposed: that perhaps we could create these comics on an infinite canvas: along the X axis and the Y axis and staircases.
13:01 Og det var dette jeg foreslo: at kanskje kunne vi lage disse tegneseriene på et uendelig lerret: langs X-akser og Y-akser og i trapper.
EnglishHe got a job working for Raytheon, designing guidance systems, which was part of the Route 128 high-tech axis in those days -- so the equivalent of Silicone Valley in the '70s.
Han fikk jobb hos Raytheon der han designet målsystemer som var en del av høyteknologiaksen ved Route 128 på den tida-- altså 70-tallets svar på Silicone Valley.

Synonymer (engelsk) for "axis":

axis