Engelsk-norsk oversettelse av "awkward"

EN

"awkward" norsk oversettelse

EN

awkward {adjektiv}

volume_up
awkward (også: embarrassing)
awkward (også: clumsy, ham-fisted)

Eksempler av "awkward" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English10:18 CP: At first, very kind of pained, awkward conversations.
10:18 CP: Med det samme, veldig smertefulle, pinlige samtaler.
EnglishIf you went over and you helped yourself to a shrimp off your boss' plate, for example, that would be an awkward situation.
Hvis du gikk bort og tok en reke fra tallerken til sjefen din, for eksempel, vill det vært en ubehagelig situasjon.
EnglishI'm like a junior varsity cheerleader sometimes -- for swearing, awkward silences, and very simple rhyme schemes.
Jeg er som en førsteårsstudent cheerleader, noen ganger -- for mitt bannskap, pinlige stillheter, og veldig enkle rimemønster.
English7:38 It could get awkward, right?
English13:05 Now, mismatches -- when one person assumes one relationship type, and another assumes a different one -- can be awkward.
13:05 Og så, kollisjoner -- når en person antar et visst forhold, og en annen antar et annet -- det kan oppleves ubehagelig.
EnglishOr if a dinner guest after the meal pulled out his wallet and offered to pay you for the meal, that would be rather awkward as well.
Eller hvis en middagsgjest etter måltidet tok frem lommeboken sin og tilbød deg å betale for måltidet, ville det også vært ganske ubehagelig.