Engelsk-norsk oversettelse av "away from"

EN

"away from" norsk oversettelse

EN

away from {adverb}

volume_up
away from
If you navigate away from a hangout, the hangout remains active.
Når du navigerer bort fra en Hangout, er Hangouten fremdeles aktiv.
I sent all the teachers away from my group of 10 year-old students.
Så sendte jeg alle lærerne bort fra gruppen min med 10 år gamle elever.
Need to step away from your Chromebook for a few minutes?
Trenger du å gå bort fra Chromebooken din i noen minutter?
away from
So it's pointing away from the display, rather than pointing at the display.
Den peker vekk fra skjermen, og ikke mot den.
And so now we can look one degrees, two degrees, three degrees away from that node and eliminate three-quarters of the diagram outside that sphere of influence.
Og nå kan vi se, en grad.. to grader.. tre grader vekk fra noden og fjerne tre-kvart av diagrammet, alt utenfor påvirkningskulen.
1:23 At the same time, I was thinking, well, there's lots of possibility here to produce contemporary products, away from the ethnic, a little bit more contemporary.
1:23 Samtidig, tenkte jeg: "Vel, det er store muligheter her til å produsere samtidskunst, vekk fra det etniske, og litt mer samtidsaktig."

Eksempler av "away from" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishClick away from the label name and the edited name will be saved and updated.
Klikk utenfor etikettnavnet, så lagres og oppdateres det redigerte navnet.
EnglishA soldier came up to me and stood, you know really, pretty close, a foot away from me.
En soldat kom opp til meg og stod virkelig nært -- bare et skritt ifra meg.
EnglishI sent all the teachers away from my group of 10 year-old students.
Så sendte jeg alle lærerne bort fra gruppen min med 10 år gamle elever.
EnglishAnd we're at the trainee warm-up track, which is a few blocks away from the Olympic stadium.
Vi var på oppvarmingsstadionen -- på oppvarmingsbanen, bare et par kvartal fra Olympiastadion.
EnglishIf you navigate away from a hangout, the hangout remains active.
Når du navigerer bort fra en Hangout, er Hangouten fremdeles aktiv.
EnglishSo it's pointing away from the display, rather than pointing at the display.
EnglishNeed to step away from your Chromebook for a few minutes?
Trenger du å gå bort fra Chromebooken din i noen minutter?
EnglishHe looked a little sad, because he said, well, a hundred years ago, they went and took everything away from the haves.
Han så litt trist ut, for han sa: For hundre år siden, kom de og tok alt fra de som hadde.
EnglishAnd sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home, or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Og noen ganger må de også hente vann fra langt unna for å vaske skittentøyet hjemme.
EnglishSo please always keep the ads far away from "download" links and make “download” buttons readily seen.
Det er derfor viktig at du alltid plasserer annonsene langt unna nedlastingsknapper og gjør nedlastingsknappene svært synlige.
EnglishDistant galaxies were moving away from us.
EnglishTravel cards appear when you're away from home.
EnglishIf you want to change who they are shared with away from the default, select a new option when editing these parts of your profile.
Hvis du vil endre hvem de skal deles med, velger du et annet alternativ når du redigerer disse delene av profilen din.
EnglishWhen I placed a marker on the Google Earth Map, I had to go with the nearest city, which is about 400 miles away from where I live.
Da jeg plasserte en markør på Google Earth kartet, måtte jeg velge den nærmeste byen, som er omtrent 63 mil unna der jeg bor.
EnglishUsing this pointer, made out of reflective markers, I can point to where I want the quad to be in space a fixed distance away from me.
Ved hjelp av denne pekeren, laget av reflektive markører, kan jeg peke på hvor jeg vil at den skal være i rommet en bestemt avstand ifra meg.
EnglishMost governments followed the dictate of the authoritarian leaders to stay away from these different groups, because they were terrorists.
De fleste regjeringer fulgte diktatet fra de autoritære lederne om å holde seg unna disse forskjellige gruppene, fordi de var terrorister.
EnglishAnd so now we can look one degrees, two degrees, three degrees away from that node and eliminate three-quarters of the diagram outside that sphere of influence.
Og nå kan vi se, en grad.. to grader.. tre grader vekk fra noden og fjerne tre-kvart av diagrammet, alt utenfor påvirkningskulen.
EnglishIf you click and hold the panel, you'll also be able to completely detach it from the launcher by dragging away from it--you can place it wherever you want.
Hvis du klikker og holder i panelet, kan du også løsne det helt fra appvelgeren ved å dra det bort, og dermed plassere det hvor du vil.
English1:23 At the same time, I was thinking, well, there's lots of possibility here to produce contemporary products, away from the ethnic, a little bit more contemporary.
1:23 Samtidig, tenkte jeg: "Vel, det er store muligheter her til å produsere samtidskunst, vekk fra det etniske, og litt mer samtidsaktig."
EnglishWe strongly recommend that Adsense for content ad units be placed at least 150 pixels away from the Flash game, or removed entirely from game play pages.
Vi anbefaler sterkt at AdSense for innhold-annonseenheter plasseres minst 150 piksler unna Flash spillet, eller at du fjerner dem fullstendig fra spillsider.

Lignende oversettelser av "away from" på norsk

from preposisjon
Norwegian
away adverb
away adjektiv
to benefit from verb
away game substantiv
to and from adverb
apart from adverb
away team substantiv
Norwegian
protect from preposisjon
Norwegian