Engelsk-norsk oversettelse av "aware"

EN

"aware" norsk oversettelse

EN

aware {adjektiv}

volume_up
aware (også: alert, vigilant)
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
Vær oppmerksom på at ikke alle utgivere er pålagt å levere skatteinformasjon.
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
Please be aware that these ads were placed on your website without our knowledge.
Vær oppmerksom på at disse annonsene er plassert på nettstedet ditt uten at du har visst om det.
aware (også: conscious)
Now, how can it be that there are all those changes going on, and that we're not aware of them?
Hvordan er det mulig med alle disse endringene som skjer, og at vi ikke er bevisst dem?

Eksempler av "aware" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPlease be aware that not all publishers are required to provide tax information.
Vær oppmerksom på at ikke alle utgivere er pålagt å levere skatteinformasjon.
English(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
EnglishPlease be aware that Google AdSense is unable to mediate access disputes between users.
Vær oppmerksom på at Google AdSense ikke kan megle i tilgangskonflikter mellom brukere.
English(Laughter) People weren't aware they could have that.
Det var ikke en tilgjengelig tilstand. (Latter). Folk var ikke klar over de kunne ha det.
EnglishPlease be aware that these ads were placed on your website without our knowledge.
Vær oppmerksom på at disse annonsene er plassert på nettstedet ditt uten at du har visst om det.
EnglishBefore you permanently cancel your account, please be aware of the following:
Før du avslutter kontoen permanent, må du være klar over følgende:
EnglishWe are aware this issue, and our engineers are working diligently to find a solution.
Vi er klar over dette problemet og gjør vårt beste for å løse det.
EnglishNow, how can it be that there are all those changes going on, and that we're not aware of them?
Hvordan er det mulig med alle disse endringene som skjer, og at vi ikke er bevisst dem?
EnglishOur engineers are aware of the issue, and are working on a solution.
Teknikerne våre er klar over problemet og arbeider med en løsning.
EnglishPlease be aware that we do not process all forms or invoices.
Vær oppmerksom på at vi ikke behandler alle typer skjemaer og fakturaer.
EnglishAs you may be aware, Google Play does not pre-screen applications submitted to the service.
Du er kanskje klar over det, men hos Google Play forhåndssjekker vi ikke apper som blir sendt inn til oss.
EnglishYou're not aware of this, but your eyes are always moving.
Du er ikke klar over det men øynene dine flytter seg hele tiden.
EnglishAdditionally, please be aware that different banks often take different amounts of time to clear any check.
Behandlingstiden for sjekkene kan dessuten variere fra bank til bank.
EnglishAnd I made these self-negating choices so reflexively, that I wasn't even aware that I was making them.
Og jeg tok disse selvutslettende valgene så automatisk, at jeg ikke engang var klar over at jeg tok dem.
EnglishPlease be aware that we do not process all invoices.
Vær oppmerksom på at vi ikke behandler alle fakturaer.
EnglishOur team is aware of the issue and working on a fix.
EnglishHowever, please be aware that to use AdSense, you'll need to have access to your site's HTML source code.
Vær imidlertid oppmerksom på at du må ha tilgang til nettstedets HTML-kildekode for at du skal kunne bruke AdSense.
EnglishAdditionally, you should be aware of the following:
EnglishI'll talk you through one example, and that's the example that everyone here will be aware of, and that's the example of Al-Qaeda.
Jeg vil gå igjennom ett eksempel, og det er et eksempel alle er kjenner til, og det er eksemplet med Al-Qaida.
EnglishPlease be aware that your credit/debit card company may add additional fees that are not reflected in the approximate price displayed.
Vær oppmerksom på at kortutstederen din kan legge til ytterligere avgifter som ikke vises i den angitte prisen.

Synonymer (engelsk) for "aware":

aware
awareness