Engelsk-norsk oversettelse av "available"

EN

"available" norsk oversettelse

EN

available {adjektiv}

volume_up
available (også: accessible)
Whenever HD content is available, SD video will still always be available at a lower price.
Når HD-innhold er tilgjengelig, er SD-video fortsatt tilgjengelig til en lavere pris.
Rentals can be available for different time periods that vary depending on the book.
Leiealternativer kan være tilgjengelig i ulike tidsperioder, avhengig av boken.
Screen sharing functionality isn't available for Chrome devices at this time.
Funksjonaliteten for skjermdeling er foreløpig ikke tilgjengelig for Chrome-enheter.
The settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
De tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
URL channels are only available for AdSense for content products.
Nettadressekanaler er bare tilgjengelige for AdSense for innhold-produkter.
You can choose the same date ranges that are available for your standard reports.
Du kan velge de samme datoperiodene som er tilgjengelige for standardrapportene dine.

Eksempler av "available" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
De tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
EnglishWhen you add photos to Google+, they'll also be available in Picasa Web Albums.
Når du legger til bilder i Google+, blir de også tilgjengelige i Picasa Nettalbum.
EnglishIn-app billing is available to developers in supported locations for merchants.
Fakturering i app er tilgjengelig for utviklere på steder der selgere støttes.
EnglishYou can select a publisher’s icon to find more content available from a source.
Du kan velge utgiverikoner for å finne mer innhold som er tilgjengelig fra kilder.
EnglishMethod 2 - User generated content is scanned before it is made available to users:
Metode 2: brukergenerert innhold skannes før det blir tilgjengelig for brukere:
EnglishYou can browse and find textbooks available on Google Play or search for a title.
Du kan surfe og finne tekstbøker på Google Play, eller søke etter spesifikke bøker.
EnglishWhen text mode is available, you can select View text to change your display mode.
Når tekstmodus er tilgjengelig, kan du velge Se tekst for å endre visningsmodusen.
EnglishNote: These options are only available if you print your spreadsheet as a PDF.
Note: These options are only available if you print your spreadsheet as a PDF.
EnglishUnsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
Språk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
EnglishPriced applications are currently only available to users in the following countries:
Prissatte apper er for øyeblikket bare tilgjengelig for brukere i følgende land:
EnglishGoogle Play Licensing Service is available and recommended for all applications.
Lisensieringstjenesten for Google Play er tilgjengelig, og anbefales, for alle apper.
EnglishRentals can be available for different time periods that vary depending on the book.
Leiealternativer kan være tilgjengelig i ulike tidsperioder, avhengig av boken.
EnglishYou can choose the same date ranges that are available for your standard reports.
Du kan velge de samme datoperiodene som er tilgjengelige for standardrapportene dine.
EnglishOnce you've added a bookmark to an article, the article will be available offline.
Når du har lagt til et bokmerke i en artikkel, er artikkelen tilgjengelig uten nett.
EnglishCustom Search Ads is currently only available to a limited number of publishers.
Custom Search-annonser er foreløpig kun tilgjengelig for et begrenset antall utgivere.
EnglishScreen sharing functionality isn't available for Chrome devices at this time.
Funksjonaliteten for skjermdeling er foreløpig ikke tilgjengelig for Chrome-enheter.
EnglishWe will review your request as soon as one of our specialists is available.
Vi behandler forespørselen din så snart en av ekspertene våre er tilgjengelig.
EnglishCustom Search is also available as a separate product with more advanced features.
Custom Search er også tilgjengelig som et eget produkt med flere avanserte funksjoner.
EnglishThe data was out there, it was open, it was freely available, but nobody wanted to know.
Dataene var der, de var åpne, de var fritt tilgjengelige men ingen ønsket å vite.
EnglishHowever, in some cases certain features or all of WebGL isn't available.
Men i noen tilfeller er noen eller alle funksjonene til WebGL ikke tilgjengelige.

Synonymer (engelsk) for "available":

available
availability