Engelsk-norsk oversettelse av "availability"

EN

"availability" norsk oversettelse

EN

availability {substantiv}

volume_up
availability
We're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
0:11 What I wanted to talk to you about today is two things: one, the rise of a culture of availability; and two, a request.
0:11 Det jeg vil prate med dere om i dag er to ting: en, økningen av en kultur av tilgjengelighet, og to, en forespørsel.
Check the Chrome Web Store’s availability for supported locations, and where we will be providing payments support later on this year.
Undersøk Chrome Nettmarkeds tilgjengelighet for støttede steder, og hvor vi kommer til å tilby betalingsstøtte senere i år.

Eksempler av "availability" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe availability of HD titles is dependent on our Studio licensing agreements.
Tilgjengeligheten av HD-utgivelser er avhengig av studiolisensieringsavtalene våre.
EnglishWe're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
EnglishThe Device Availability dialog is a powerful tool available to all Android developers.
Dialogruten for enhetstilgjenglighet er et nyttig verktøy som kan brukes av alle Android-utviklere.
EnglishAnd, with that, comes the third point, which is obligation -- and an obligation to that availability.
Og med det kommer et tredje punkt, som er forpliktelse -- og en forpliktelse til den tilgjengeligheten.
EnglishDevice Availability provides a dynamic list of compatible devices based upon your manifest settings.
Enhetstilgjengelighet gir deg en dynamisk liste over kompatible enheter basert på manifestinnstillingene dine.
English0:11 What I wanted to talk to you about today is two things: one, the rise of a culture of availability; and two, a request.
0:11 Det jeg vil prate med dere om i dag er to ting: en, økningen av en kultur av tilgjengelighet, og to, en forespørsel.
EnglishCheck the Chrome Web Store’s availability for supported locations, and where we will be providing payments support later on this year.
Undersøk Chrome Nettmarkeds tilgjengelighet for støttede steder, og hvor vi kommer til å tilby betalingsstøtte senere i år.
EnglishCheck the Chrome Web Store’s availability for supported locations, and where we will be providing payments support later on this year.
Sjekk Chrome Nettmarkeds tilgjengelighet for steder som støttes, og hvor vi kommer til å tilby betalingsstøtte senere i år.
EnglishSo we're seeing a rise of this availability being driven by mobile device proliferation, globally, across all social strata.
Så vi ser en økning i denne tilgjengeligheten som blir drevet av spredningen av mobile enheter, globalt, på tvers av alle samfunnslag.
EnglishAvailability and rental periods for movies and TV shows can vary, so it’s important to review rental periods before completing your transaction.
Tilgjengelighet og leieperioder for filmer og TV-programmer kan variere, så det er viktig å sjekke leieperiodene før du fullfører transaksjonen.
EnglishTo ensure that you receive your payment in the desired currency, we recommend calling ahead to the agent location of your choice to verify availability.
Vi anbefaler at du ringer agenten på forhånd for å bekrefte tilgjengelighet og forsikre deg om at du kan motta betalingen i ønsket valuta.
EnglishAlthough Hosted domains is going away, this change won’t affect any other AdSense products you’re currently using or the availability of other products to you.
Selv om vertsbaserte domener avvikles, vil denne endringen ikke ha noen innvirkning på andre AdSense-produkter du bruker, eller tilgangen til andre produkter.
EnglishPlease also see the following: In-app Billing: Availability and Policies In-app Billing: Overview Creating In-App Product IDs In-App Subscription Billing
Les også gjennom følgende: Fakturering i apper: tilgjengelighet og retningslinjer Fakturering i apper: oversikt Oppretting av ID-er for produkter i apper Fakturering av abonnementer i apper

Synonymer (engelsk) for "availability":

availability
available