Engelsk-norsk oversettelse av "automatically"

EN

"automatically" norsk oversettelse

EN

automatically {adverb}

volume_up
automatically
Your messages are automatically categorized into the following optional tabs:
E-postene dine blir automatisk kategorisert i følgende valgfrie faner:
Important: Uninstalling an app will not automatically stop your subscription.
Viktig: Avinstallering av apper stanser ikke automatisk abonnementet.
Cancelled orders are automatically refunded and cannot be reinstated.
Kansellerte bestillinger refunderes automatisk og kan ikke gjenopprettes.

Eksempler av "automatically" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWhen you create a Google Account, Google Web History is automatically turned on.
Når du oppretter en Google-konto, blir Google Nettlogg slått på automatisk.
EnglishBy doing so, future links you click will automatically open in Google Chrome.
Hvis du gjør dette, blir linker du klikker på fremover, åpnet i Google Chrome.
EnglishIf you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
Hvis du vil endre innstillingen for å legge til sider i kretsen automatisk:
EnglishIf you are approved, ads will automatically start showing up in your ad units.
Hvis du blir godkjent, blir annonser vist automatisk i annonseenhetene dine.
EnglishWhen you create a Google Account, Google Web History is automatically turned on.
Når du oppretter en Google-konto, er Google Nettlogg automatisk slått på.
EnglishFilters can automatically move incoming mail to other places in your account.
Filtre kan flytte innkommende e-post til andre steder på kontoen automatisk.
EnglishOnce you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.
Once you upload caption tracks to your videos, you can automatically translate them.
EnglishGmail users can automatically forward incoming messages to other email addresses.
Gmail-brukere kan videresende innkommende meldinger automatisk til andre e-postadresser.
EnglishIf you turn off Gmail sync, new messages will stop syncing automatically.
Hvis du slår av Gmail-synkroniseringen, blir ikke nye meldinger synkronisert.
EnglishGoogle Chrome prevents pop-ups from automatically appearing and cluttering your screen.
Google Chrome forhindrer at forgrunnsvinduer vises automatisk og forstyrrer skjermen.
EnglishIf you run out of storage we'll automatically switch to storing photos at standard size.
Hvis enheten din bare håndterer Wi-Fi, bruker Autolagring bare Wi-Fi ved opplasting.
EnglishYour messages are automatically categorized into the following optional tabs:
E-postene dine blir automatisk kategorisert i følgende valgfrie faner:
EnglishThe tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
Avgiftssatsene du angir, legges automatisk til når kjøperen går til kassen.
EnglishDepending on the subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis.
Du belastes automatisk på månedlig eller årlig basis, avhengig av abonnementet.
EnglishClick the Save report button, then select the Run this report automatically checkbox.
Klikk på Lagre rapport-knappen, og merk deretter av for Kjør denne rapporten automatisk.
EnglishImportant: Uninstalling an app will not automatically stop your subscription.
Viktig: Avinstallering av apper stanser ikke automatisk abonnementet.
EnglishYour 60-day trial will automatically switch to monthly billing unless you cancel.
Prøveperioden på 60 dager går automatisk over til månedlig fakturering med mindre du avbryter.
EnglishThe tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
Avgiftssatsene du angir, brukes automatisk når kjøperen fullfører utsjekkingsprosessen.
EnglishWhoever verifies a Google+ page will automatically become the page’s owner.
Personen som bekrefter en Google+-side, blir automatisk eier av siden.
EnglishAnd the songs you've recently played will automatically be available offline.
Dessuten blir sangene du nylig har spilt automatisk tilgjengelige uten Internett-tilkobling.

Synonymer (engelsk) for "automatically":

automatically
automatic