Engelsk-norsk oversettelse av "automatic"

EN

"automatic" norsk oversettelse

EN

automatic {adjektiv}

volume_up
automatic
For example, let’s say you turned on automatic translation of Spanish messages.
La oss for eksempel si at du har slått på automatisk oversettelse av spanske meldinger.
Automatic location based on IPGeolocation contributes to improving your experience.
Automatisk posisjonering basert på IP-geoposisjonering bidrar til å forbedre opplevelsen din.
After enabling automatic importing, connect your device or SD card to your computer.
Når du har aktivert automatisk import, kobler du enheten din eller SD-kortet ditt til datamaskinen.

Eksempler av "automatic" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishFor example, let’s say you turned on automatic translation of Spanish messages.
La oss for eksempel si at du har slått på automatisk oversettelse av spanske meldinger.
EnglishAutomatic location based on IPGeolocation contributes to improving your experience.
Automatisk posisjonering basert på IP-geoposisjonering bidrar til å forbedre opplevelsen din.
EnglishAfter enabling automatic importing, connect your device or SD card to your computer.
Når du har aktivert automatisk import, kobler du enheten din eller SD-kortet ditt til datamaskinen.
EnglishOnce your payment is issued, you'll see it listed on this page as Automatic payment link.
Når betalingen din er utstedt, blir den oppført på denne siden som en Automatisk innbetaling-kobling.
EnglishLet people know that you won't be able to get back to them right away with an automatic reply.
Bruk automatiske svar for å si i fra om at du er utilgjengelig.
EnglishIf you have any trouble with automatic installation, you can try it manually.
Hvis du får problemer under den automatiske installasjonen, kan du prøve å installere programtillegget manuelt.
EnglishAfter enabling automatic importing, connect your device or SD card to your computer.
Bilder som lastes opp til Google+ Bilder-appen, er tilgjengelige fra appen samt fra Google+-kontoen din på nettet.
EnglishFormat: Automatic uses the size and shape that best fits the space.
Format: Automatiske bannerannonser har den størrelsen og formen som passer best på den aktuelle annonseplassen.
EnglishFor automatic location, we make a best guess at the city level to set the initial Google+ Local view.
For automatisk posisjonering anslår vi posisjon på bynivå for å stille inn startvisningen for Google+ Lokalt.
EnglishIf you don’t want to use automatic location, you can update your location to your current country.
Hvis du ikke vil bruke automatisk posisjonering, kan du oppdatere posisjonen din til landet der du befinner deg.
EnglishThey are inherently unstable, and they need some form of automatic feedback control in order to be able to fly.
De er inneboende ustabile, og trenger en eller annen form for automatisk tilbakemelding for å kunne fly.
EnglishLearn more about when your automatic reply is sent.
Finn ut mer om når det automatiske svaret ditt sendes.
EnglishThese categories can be used as automatic labels.
Disse kategoriene kan brukes som automatiske etiketter.
EnglishIf a user enables automatic updates for your app, any updates will be automatically downloaded and installed.
Hvis en bruker aktiverer automatiske oppdateringer for appen din, blir oppdateringene automatisk lastet ned og installert.
EnglishLearn more about when your automatic reply is sent.
EnglishYou can find this information by examining your Payment Receipt, found in the automatic payment link on your "Payments" page.
Denne informasjonen er angitt på betalingskvitteringen du finner via Automatisk innbetaling-linken på Betalinger-siden.
EnglishTake advantage of Gmail’s automatic importance ranking by turning on notifications for messages labeled “Important.”
Benytt deg av muligheten for automatisk rangering etter viktighet i Gmail ved å slå på varsler for meldinger merket som «Viktig».
EnglishCan I turn off automatic location?
EnglishWhen placing an order using your Google Wallet account, you'll receive an automatic email from Google notifying you if there is a failed charge.
Når du sender inn en bestilling via en Google Wallet-konto, mottar du en automatisk e-post fra Google om at betalingen mislyktes.
EnglishIn that case, your initial view will be a view of your country instead of your automatic location until you make a further change.
Hvis du gjør det, vises landet ditt i startvisningen i stedet for den automatisk registerte posisjonen din, helt til du foretar en endring igjen.

Synonymer (engelsk) for "automatic":

automatic
automatically