EN

to authorize [authorized|authorized] {verb}

volume_up
You can authorize some of these sites that you trust to display ads.
Du kan godkjenne at noen av disse nettstedene som du stoler på, kan vise annonser.
If the invited user signs into the Developer Console with an email address other than the one where they received the invitation, the account owner will need to authorize the new account.
Hvis den inviterte brukeren logger seg på utviklerkonsollen med en annen e-postadresse enn invitasjonen ble sendt til, må kontoeieren godkjenne den nye kontoen.
to authorize (også: to empower)

Eksempler av "to authorize" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou can authorize some of these sites that you trust to display ads.
Du kan godkjenne at noen av disse nettstedene som du stoler på, kan vise annonser.
EnglishIf you don’t want sites to authorize your device, you can turn off protected content.
Hvis du ikke ønsker at nettsteder autoriserer enheten din, kan du slå av beskyttet innhold.
EnglishWhen you open Chrome Remote Desktop app for the first time, you’ll be asked to authorize it to take the following actions:
Når du åpner Chrome Eksternt skrivebord-appen for første gang, bes du om å godta at appen kan:
EnglishIf you don't want Google Chrome to ask your permission before running lesser-used plug-ins, use the command line flag --always-authorize-plugins.
Hvis du ikke ønsker at Google Chrome skal be om din tillatelse før kjøring av lite brukte programtillegg, bruker du kommandolinjeflagget --always-authorize-plugins.
EnglishIf the invited user signs into the Developer Console with an email address other than the one where they received the invitation, the account owner will need to authorize the new account.
Hvis den inviterte brukeren logger seg på utviklerkonsollen med en annen e-postadresse enn invitasjonen ble sendt til, må kontoeieren godkjenne den nye kontoen.