EN

authorization {substantiv}

volume_up
authorization
This is being done through an open protocol called OAuth2 that allows secure and simple authorization.
Dette blir gjort gjennom en åpen protokoll kalt OAuth2 som tilrettelegger for sikker og enkel autorisasjon.
Please note that even though the payment failed and the charge did not go through, you may still see a pending authorization on your credit/debit card - learn more about authorizations.
Vær oppmerksom på at selv om betalingen mislyktes kan det fortsatt vises en ventende autorisasjon i bankkontoen din.Finn ut mer om autorisasjoner.
If you're associated with an AdSense host partner, you'll see their name listed on the Third party access page of your account, in the "Access and authorization" section, under "Settings".
Hvis du er tilknyttet en AdSense-vertspartner, ser du vertspartnerens navn oppført på Tredjepartstilgang-siden i kontoen din, i Tilgang og autorisasjon-delen under Innstillinger.

Eksempler av "authorization" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPlease keep in mind they are authorization requests only, not actual charges.
Husk at dette er reservasjonsforespørsler, ikke faktiske belastninger.
EnglishWe strongly recommend that you use the "site authorization" feature.
Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker funksjonen for nettstedgodkjenning.
EnglishYou may notice a pending authorization on your credit card statement after you buy an app.
Et reservasjonsbeløp kan vises på kredittkortutskriften etter at du kjøper et program.
EnglishBecause the order has been canceled, the pending authorization will not result in a charge.
Denne reservasjonen vil ikke bli belastet siden bestillingen er kansellert.
EnglishNote: "Proxy-authorization"-enabled proxies are not currently supported.
Merk: proxy-tjenere som er aktivert via «proxy-tjenerautorisasjon» støttes foreløpig ikke.
EnglishExceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
Dispensasjon fra disse retningslinjene kan bare gis av Google.
EnglishYou may still notice a pending authorization on your credit card statement.
Et reservasjonsbeløp kan fortsatt vises på kredittkortutskriften.
EnglishWe recommend you contact your bank on the authorization status.
Vi anbefaler at du kontakter banken din hvis du har spørsmål om autoriseringsstatusen.
EnglishThis is being done through an open protocol called OAuth2 that allows secure and simple authorization.
Dette blir gjort gjennom en åpen protokoll kalt OAuth2 som tilrettelegger for sikker og enkel autorisasjon.
EnglishThis authorization is automatically removed after a few days and you won’t be charged the extra $1.00.
Denne reservasjonen fjernes automatisk etter noen dager, og du belastes ikke beløpet pålydende 1,00 dollar.
EnglishYour credit card won't be charged (but you may see temporary authorization charges on your credit card statement).
Betalingskortet ditt blir ikke debitert (men du kan se midlertidige autoriseringstrekk på kortutskriften).
EnglishYou can also check this by going to the “Access and authorization” section of the “Home -> Account Settings” page.
Du kan også kontrollere dette ved å gå til «Tilgang og godkjenning»-delen på Kontoinnstillinger-siden på Startside-fanen.
EnglishBy using this authorization process, the app you are using will have access to the requested data while your account credentials are kept secure.
Ved å bruke denne autorisasjonsprosessen får appen du bruker tilgang til de forespurte dataene mens kontolegitimasjon holdes sikker.
EnglishSite authorization is an optional feature that allows you to identify only specific sites that are permitted to use your Google ad code.
Når du bruker den valgfrie funksjonen for nettstedgodkjenning, kan du identifisere bestemte nettsteder som skal ha tillatelse til å bruke Google-annonsekoden din.
EnglishPlease note that even though the payment failed and the charge did not go through, you may still see a pending authorization on your credit/debit card - learn more about authorizations.
Vær oppmerksom på at selv om betalingen mislyktes kan det fortsatt vises en ventende autorisasjon i bankkontoen din.Finn ut mer om autorisasjoner.
EnglishThis is simply a pre-authorization charge that will be erased from your account in a few days.
Merk: Du kan bli belastet for ytterligere 1 USD for transaksjonen din på 0,30 USD. Dett er er et forhåndsautoriseringsgebyr som slettes fra kontoen din om noen dager.
EnglishIf you're associated with an AdSense host partner, you'll see their name listed on the Third party access page of your account, in the "Access and authorization" section, under "Settings".
Hvis du er tilknyttet en AdSense-vertspartner, ser du vertspartnerens navn oppført på Tredjepartstilgang-siden i kontoen din, i Tilgang og autorisasjon-delen under Innstillinger.