EN

authority {substantiv}

volume_up
authority (også: empowerment)
It doesn't really matter what the statements are about, what matters is that the candidates are willing and able to stand up to authority.
Det betyr egentlig ikke noe hva uttalelsene hander om, hva som betyr noe er at kandidatene er villige og evner å stå imot autoritet.
authority (også: empowerment, proxy)

Eksempler av "authority" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:29 MO: We didn't get our authority from the board of selectmen or the emergency management director or the United Way.
3:29 MO: Vi fikk ikke tillatelse fra byrådet eller i fra nødetatene eller i fra en nødhjelp organisasjon.
EnglishIt doesn't really matter what the statements are about, what matters is that the candidates are willing and able to stand up to authority.
Det betyr egentlig ikke noe hva uttalelsene hander om, hva som betyr noe er at kandidatene er villige og evner å stå imot autoritet.
EnglishAnd not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world.
Og ikke før alle de lovene som er skapt av mennesket er i overenstemmelse med de som er skapt av høyere makter, vil vi leve i en rettferdig verden.
EnglishChanges or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate Chromecast or warranty.
Endringer eller modifiseringer som ikke er eksplisitt godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelsen, kan annullere brukerens rett til å bruke Chromecast eller garantien.