Engelsk-norsk oversettelse av "audio"

EN

"audio" norsk oversettelse

NO
NO
EN

audio {substantiv}

volume_up
audio (også: sound)
Audio only: In this mode you will not send or receive any video or screen share.
Bare lyd: I denne modusen kan du ikke sende eller motta video eller skjermdeling.
Note: Audio and video can only be played when you’re connected to the Internet.
Merk: Lyd og videoinnhold kan bare spilles av når du er tilkoblet Internett.
Select books include audio and video content that you can enjoy on your computer.
Enkelte bøker inneholder lyd og video som du kan spille av på datamaskinen.

Eksempler av "audio" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAudio only: In this mode you will not send or receive any video or screen share.
Bare lyd: I denne modusen kan du ikke sende eller motta video eller skjermdeling.
EnglishWhen a person is hidden, his or her audio and video will not appear in the broadcast.
Når en person er skjult, kan ikke vedkommende sees eller høres i kringkastingen.
EnglishNote: Audio and video can only be played when you’re connected to the Internet.
Merk: Lyd og videoinnhold kan bare spilles av når du er tilkoblet Internett.
EnglishSelect books include audio and video content that you can enjoy on your computer.
Enkelte bøker inneholder lyd og video som du kan spille av på datamaskinen.
EnglishNote: Audio and video content is only available when you're connected to the Internet.
Merk: Lyd- og videoinnhold er ikke tilgjengelig når du leser bøker uten nett.
EnglishTo play a file, simply double-click an audio or video file in your Files app.
Dobbeltklikk på en lyd- eller videofil i Filer-appen for å spille den av.
EnglishHangouts will focus instead on giving you the best possible audio experience.
Hovedvekten ligger i stedet på å gi deg en best mulig lydopplevelse.
EnglishWe share written things, we share images, we share audio, we share video.
Vi deler skrevne ting, vi deler bilder, vi deler lyd, vi deler video.
EnglishAnd the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.
Og DMCA-loven går tilbake til "Hjemme-opptaksloven" som skremte vettet av de industriene.
English8:54 And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
8:54 Jeg vil avslutte med et annet eksempel på dette,- -men med lydillusjoner.
English1:49 (Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...
1:49 (Lyd) AG: De fleste moderne vindturbiner består av store...
EnglishBy default, your Chromebook uses the built-in media player to play audio and video files.
Som standard bruker Chromebooken din den innebygde medieavspilleren for å spille av lyd- og videofiler.
EnglishIf you turn the page, the audio or video will stop playing.
Hvis du blar om, slutter avspillingen av lyd- eller videoinnholdet.
EnglishAnd that law was called the Audio Home Recording Act of 1992.
Tidlig på 90-tallet, vedtok Kongressen loven som forandret alt.
EnglishIf your speakers are not responding when attempting to listen to audio:
Hvis høyttalerne ikke reagerer når du lytter til noe:
EnglishIf you hear static or the volume from your speakers is very low when attempting to listen to audio:
Hvis du hører hvit støy eller hvis volumet fra høyttalerne er veldig lavt når du prøver å lytte til noe:
EnglishIf your video plays without sound on your HDTV, you may need to change audio source using your TV settings.
Hvis videoen spilles av uten lyd på HDTV-en, må du kanskje endre lydkilde ved bruk av TV-innstillingene.
EnglishWhen books have interactive content, touch the Play button to start playing the audio or video.
Når bøker har interaktivt innhold, trykker du på Spill av-knappen for å begynne å spille av lyd- eller videoinnholdet.
EnglishLearn more about Audio Settings for Hangouts On Air
EnglishPlease check your microphone and audio levels: If you see this message something may be wrong with your microphone.
Sjekk mikrofonen din og lydnivåene: Hvis du ser denne meldingen, er det kanskje noe galt med mikrofonen.

Synonymer (engelsk) for "audio":

audio