Engelsk-norsk oversettelse av "audience"

EN

"audience" norsk oversettelse

EN

audience {substantiv}

volume_up
Collect audience questions before your Hangout On Air starts
Samle inn spørsmål fra publikum før Hangout On Air-sendingen begynner
People in the audience in these opera houses, when they were built, they used to yell out to one another.
Folkene i publikum i disse operahusene, da de ble bygget, pleide å rope ut til hverandre.
It confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.
Det bekreftet noe jeg virkelig hadde på følelsen, at publikum virkelig vil å jobbe for føden.
audience

Eksempler av "audience" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd I borrowed these three iPods from people here in the audience to show you what I mean.
Jeg lånte disse tre iPodene fra folk her i salen for å vise dere hva jeg mener.
EnglishMake your video content accessible to a broader audience with captions.
Make your video content accessible to a broader audience with captions.
EnglishCollect audience questions before your Hangout On Air starts
Samle inn spørsmål fra publikum før Hangout On Air-sendingen begynner
EnglishPeople in the audience in these opera houses, when they were built, they used to yell out to one another.
Folkene i publikum i disse operahusene, da de ble bygget, pleide å rope ut til hverandre.
EnglishGoogle+ provides the ability to set a target audience for your content.
På Google+ kan du angi målgrupper for innholdet ditt.
EnglishIt confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.
Det bekreftet noe jeg virkelig hadde på følelsen, at publikum virkelig vil å jobbe for føden.
EnglishMedical Coding.Net receives a qualified professional audience of about 500 unique visitors each day.
Medical Coding.Net receives a qualified professional audience of about 500 unique visitors each day.
English(Historical note: This was the very first 3-minute audience talk given from the TED stage, in 2005.)
(Historisk notis: Dette var den aller første 3 minutters publikumsforedraget gitt fra TED scenen, i 2005.)
EnglishAnd I want to thank all of you in the audience for being great husbands, great mothers, friends, daughters, sons.
Og jeg vil takke alle dere i salen for at dere er flotte ektemenn, flotte mødre, venner, døtre, sønner.
EnglishSome Google certified ad networks use their audience data to target more relevant ads to users.
Noen Google-sertifiserte annonsenettverk bruker målgruppedataene sine for å målrette mer relevante annonser mot brukerne.
English2:58 So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say?
2:58 Så publikum, neste gang du føler deg fristet til å fortelle noen ditt mål, hva vil du si? Nettopp, godt gjort
EnglishDisplay ads on your website that are suited to your audience's interests, and earn from valid clicks or impressions.
Vis annonser på nettstedet ditt som passer for målgruppens interesser, og tjen penger på gyldige klikk eller visninger.
EnglishThis article will be updated over time to reflect any changes to audience setting coverage and controls.
Denne artikkelen kommer til å bli oppdatert etter hvert som det skjer endringer i målgruppeinnstillingens funksjonalitet og kontroller.
EnglishPre-sweat the details for your audience.
EnglishMake the audience put things together.
English16:09 Audience: It detects landmines.
EnglishYou can select the right audience restrictions for your page in the Audience tab of your Google+ page settings:
Du kan velge ønskede målgruppebegrensninger for siden din på Målgruppe-fanen i Google+-sideinnstillingene: Endring av målgruppeinnstillingene
EnglishThe first time that I performed, the audience of teenagers hooted and hollered their sympathy, and when I came off the stage I was shaking.
Første gangen jeg opptrådte, hylte og skrek tenåringspublikummet ut sin sympati, og da jeg gikk av scenen skalv jeg.
English16:47 (Audience: Who made them?)
EnglishFortunately, a lot of the political leaders in the major countries of the world are an elite audience that for the most part gets it now.
Heldigvis er mange av de politiske lederne i verdens største land også elitetilhørere, som for det meste skjønner det nå.

Synonymer (engelsk) for "audience":

audience